Media centar: Uprava za inspekcijske poslove ne želi da vidi nezakonito imenovanje direktorice TVCG

Ni nakon 20 mjeseci Uprava za inspekcijske poslove ne želi da konstatuje nezakonito imenovanje direktorice TVCG.

To je saopšteno iz Media centra.

„Media centar je dostavio danas novu urgenciju ministru rada i socijalnog staranja Admiru Adroviću u vezi sa Inicijativom za vršenje inspekcijskog nadzora koja se tiče zapošljavanja direktorice Televizije Crne Gore (TVCG). Urgenciju je dostavljena u želji da se postupak utvrđivanja jednostavno provjerljivih činjenica, koji traje od 3. septembra 2021. godine, konačno dovede do kraja“, navodi se u saopštenju.

Po mišljenju Media centra, Tomašević je nezakonito imenovana na funkciju direktorice TVCG jer je u trenutku imenovanja bila u srodstvu sa javnim funkcionerom, što Zakon o RTCG izričito zabranjuje u stavu 4 člana 51. U trenutku njenog imenovaja, Dražen Medojević, brat Tomašević, je bio član Državne izborne komisije, odnosno javni funkcioner.

„Inicijativa za vršenje inspekcijskog nadzora i ocjenu zakonitosti postupka izbora direktorice Televizije Crne Gore je dostavljena na adresu Upravi za inspekcijske poslove (UIP)-Odsjeka za Inspekcju rada 3. septembra 2021. godine“, navodi se u saopštenju Media centra.

Media centar je, kako se dodaje, urgencije dostavljao i prethodnom i sadašnjem direktoru UPI.

„Urgencije smo, zbog ćutanja administratcije, dostavljali i drugostepenom organu, u januaru 2022. godine tadašnjem ministru ekonomskog razvoja, ali je jedini odgovor, u skladu sa Zakonom o upravnom postupku, do sada došao od aktuelnog ministra rada i socijalnog staranja Admira Adrovića“, kazali su iz Media centra.

Prema spisima predmeta dostavljenih Media centru, navodi se u saopštenju, od strane Ministarstva rada i socijalnog sraranja, u ovom upravnom postupku do sada je postupajući inspektor Vlatko Popović utvrdio da je direktoricu TVCG Mariju Tomašević 27. avgusta 2021. godine imenovao na ovu funkciju generalni direktor Boris Raonić.

„Postupajući inspektor je utvrdio da je Dražen Medojević ostavku na javnu funkciju člana Državne izborne komisije podnio 2. septembra 2021. godine“, navodi se u saopštenju Media centra.

Ni nakon 20 mjeseci, kazali su iz Media centra, Uprava za inspekcije poslove i postupajući inspektor nisu utvrdili srodstvo Marije Tomašević i Dražena Medojevića.

„Kako bi utvrdio srodstvo, u svim do sada sprovedenim radnjama postupajući inspektor se obraćao Skupštini Crne Gore, Državnoj izbornoj komisiji i Ministarstvu unutrašnjih poslova. Postupajući inspektor nije mogao da nađe podatke o Draženu Medojeviću, a nije uspio ni da ostvari komunkaciju sa bivšim članom Državne izborne komisije“, navodi se u saopštenju.

Prema njihovim riječima, postupajući inspektor je lako mogao da pronađe direktoricu TVCG Mariju Tomašević i od nje dobije odgovor da li je njen rođeni brat u trenutku njenog imenovanja bio javni funkcioner.

„Vjerujemo da je direktorica TVCG dostupna na svom radnom mjestu u subjektu nadzora, odnosno RTCG. Media centar je predlažio ministru Adroviću da savjetuje inspektora Vlatka Popovića da uzme izjavu od Tomašević i okonča ovaj postupak konstatacijom da je Tomašević nezakonito imenovana na funkciju direktorice TVCG jer je u trenutku imenovanja bila u srodstvu sa javnim funkcionerom, što Zakon o RTCG izričito zabranjuje u stavu 4 člana 51“, saopšteno je iz Media centra.

Media centar je, tvrde oni, pozvao ministra Adrovića da postupajućem inspektoru odredi i kratak rok za utvrđivanje činjenice (ne duži od 7 dana).

„Vjerujemo da nakon 20 mjeseci moramo dobiti jasan odgovor i potvrdu nadležnog organa o nezakonitom postupku generalnog direktora RTCG Borisa Raonića“, kazali su iz Media centra.

Media centar je, kako je saopšteno, iskoristio priliku da ukaže Ministru rada i socijalnog staranja na neprofesionalan rad Uprave za inspekcijske poslove, koja je prve radnje po našoj inicijativi preduzela tek u martu 2022. godine, odnosno 7 mjeseci nakon podnošenja inicijative.

„Prema spisima predmeta koje je dostavilo Ministarstvo rada i socijalnog staranja, jasno je da nikakvih radnji u utvrđivanju činjenica nije bilo od juna 2022. godine“, dodali su.

Ukoliko ni ova Urgencija ne dobije jasan i brz odgovor, kazali su iz Media centra, u vidu okončanja inspekcijskog nadzora, jedini zaključak koji možemo izvući iz dosadašnjeg postupka je da postoji politički interes da se zaštiti od odgovornosti generalni direktor RTCG zbog nezakonitog zapošljavanja sadašnje direktorice TVCG.

Kršenje zakona je pema stavu 1 člana 53 Zakona o RTCG osnov za razrješenje generalnog direktora.

„Ukoliko se u najskorijem roku ne završi ova farsa od upravnog postupka, Media centar će tražiti razrješenje direktorice Uprave za inspekcijske poslove Ane Vujošević“, dodaje se u saopštenju.

NIKŠIĆ PROGNOZA