Maturant rožajske Gimnazije na svečanom defileu šetao sa bakom

Maturant Gimnazije “30. septembar” i fudbaler Medo Juković na svečanom defileu je, na zadovoljstvo svojih drugara i sugrađana, ponosno šetao sa nanom Merimom.

Divan primjer poštovanja i ljubavi prema ljudima starije dobi i prema onima koji su živote posvetili odgoju novih generacija.

Izvor, foto: Radio Rožaje

NIKŠIĆ PROGNOZA