Maske i Dubost u posjeti Ministarstvu pravde CG: Reforma pravosuđa je konkretna i efikasna

Ministar pravde Crne Gore, Andrej Milović, susreo se sa ambasadorkom Francuske, An Mari Maske i Frederikom Dubost, sudijom za vezu, danas u Podgorici.

Ministar Milović upoznao je ambasadorku Maske i sudiju Dubost sa brojnim reformama pravosuđa koje se trenutno odvijaju u Crnoj Gori, istakavši ozbiljne infrastrukturne projekte koji su planirani za naredne decenije, uključujući izgradnju pravosudnog kvarta koji će predstavljati temelj modernizacije pravosudnog sistema.

Govorilo se i o sveobuhvatnim reformama crnogorske legislative, a posebna pažnja posvećena je Zakonu o drzavnom tuzilastvu, Zakonu o sudskom savjetu i sudijama, Zakonu o oduzimanju imovinske koristi stecene kriminalnom djelatnoscu, Zakonu o sprecavanju korupcije i Zakonu o Specijalnom drzavnom tuzilastvu, koji su ključni za poglavlje 23 i dobijanje pozitivnog Izvještaja o ocjeni ispunjenosti privremenih mjerila (IBAR).

Istaknuta je i potreba za digitalizacijom pravosudnih institucija uz primjenu naprednih IT tehnologija i alata, što će doprinijeti efikasnijem i transparentnijem pravosuđu. Ministar je naglasio važnost unapređenja sajber bezbjednosti informacionih sistema pravosuđa i informisao da je Strategija digitalizacije pravosuđa u posljenjoj fazi izrade. Ministar je takođe podsjetio da je Regionalni centar za sajber bezbjednost formiran uz podršku Ambasade Francuske i predstavlja značajan korak u zaštiti pravosudnog sistema od sajber prijetnji.

Ministar Milovic je zakljucio da, nakon visedecenijske zapustenosti, pravosudje u Crnoj Gori uveliko radi na promjenama na svim nivoima. Taj rad je vidljiv, saglasne su Maske i Dubost, koje su uputile cestitke Ministarstvu pravde na višemjesečnom aktivnom djelovanju u cilju dobijanja Izvještaja o ocjeni ispunjenosti privremenih mjerila (IBAR) i realizacije neophodnih reformi na putu evropskih integracija. Ministar Milović poručio je da očekuje se da će, u skorijoj budućnosti, napori i rezultati postignuti u adresiranju jednog od najzahtjevnijih poglavlja – Poglavlja 23, biti prepoznati kroz pozitivan Izvještaj o ocjeni ispunjenosti privremenih mjerila (IBAR), unatoč ograničenjima u vremenu i dostupnim ekspertskim resursima.

foto:MP

Prijava
Obavijesti o
0 komentara
Umetnuti fidbek
Vidi sve komentare
NIKŠIĆ PROGNOZA