MANS raspisuje oglas za polaznike Obuke iz slobodnog pristupa informacijama

Mreža za afirmaciju nevladinog sektora (MANS) raspisuje oglas za polaznike OBUKE IZ SLOBODNOG PRISTUPA INFORMACIJAMA koja, kako navode, ima za cilj da unaprijedi kapacitete organizacija civilnog društva i zainteresovanih pojedinica kako bi efikasnije pratili realizaciju ključnih državnih socijalnih i antikorupcijskih politika.

Iz MANS-a napominju da je praćenje rada državnih institucija i dinamike implementacije najvažnijih reformi, nemoguće bez posjedovanja pouzdanih i provjerenih informacija, „a upravo se institut slobodnog pristupa informacijama pokazao kao najbolji saveznik nevladinih organizacija u nastojanjima da rad organa učine transparentnijim, ali i odgovornijim.“

„MANS će stoga tokom novembra organizovati tri ciklusa obuka, po jedan za svaki region (jug, centralni i sjeverni dio Crne Gore), tokom kojih ćemo zainteresovanim NVO i pojedincima približiti važnost slobodnog pristupa informacijama za efikasan monitoring državnih politika, predstaviti servis podrške na koji će moći da računaju u narednih godinu dana i pomoći im da samostalnije prate rad državnih organa.

Učesnici obuke će uz pomoć MANS-a biti u prilici da identifikuju informacije koje su im neophodne za praćenje relevantnih socijalnih politika, te da razviju nacrte akcionih planova za korišćenje SPI servisa u svom radu. Organizacijama koje iskažu interesovanje za buduće korišćenje SPI servisa u sprovođenju monitoringa socijalnih politika, MANS će biti na raspolaganju za podršku i mentoring. Obuka će za polaznike biti i prilika da se upoznaju sa primjerima dobre prakse i na konkretnim primjerima saznaju kako je slobodan pristup informacijama doveo do unaprijeđenja određenih politika i praksi u radu državnih organa“, navodi se u saopštenju.

Obuke iz slobodnog pristupa informacijama organizuju se u okviru projekta podržanog kroz regionalnu inicijativu SMART Balkan – Civilno društvo za povezan Zapadni Balkan, koju implementira Centar za promociju civilnog društva (CPCD), Centar za istraživanje i kreiranje politika (Center for Research and Policy Making – CRPM) i Institut za demokratiju i medijaciju (Institute for Democracy and Mediation – IDM) a finansijski podržava Ministarstvo vanjskih poslova Kraljevine Norveške.

Iz MANS-a su pozvali nevladine organizacije i druge pojedince koji se bave položajem marginalizovanih grupa u Crnoj Gori, ali i građane koji žele da ostvare svoja prava, da popune prijavu i pošalju je na mejl adresu marijana.subotic@mans.co.me, sa naznakom „Prijava za obuku iz slobodnog pristupa informacijama“ najkasnije do 20. oktobra 2023. godine.

„Obuka je besplatna, a za sve dodatne informacije možete kontaktirati kancelariju MANS-a na +382 20 266 326 ili +382 67 262 724, ili preko društvenih mreža, pri čemu će mjesto i datum održavanja biti naknadno precizirani, a prijavljeni učesnici blagovremeno obaviješteni“, zaključuju u saopštenju.

Foto: MANSNIKŠIĆ PROGNOZA