Lalatović podnijela inicijativu za smjenu predsjednika UO Zdravka Zečevića

Direktorica nikšićkog Doma za stare Anđela Lalatović podnijela je inicijativu za smjenu predsjednika Upravnog odbora (UO) Zdravka Zečevića, kao i krivičnu prijavu zbog zloupotrebe službenog položaja i ucjene.

Lalatović navodi da već izvjestan period trpi pritiske i ucjene od strane Zečevića koje se odnose na uređenje kadrovske politike u Domu starih u Nikšiću.

„Naime, Zečević je zloupotrijebio službeni položaj kada je dana 21.06.2023. godine došao u prostorije Doma starih i dostavio meni spisak kandidata koje je potrebno zaposliti u Domu starih, među kojima su: Krsto Jakić koji je konkurisao na radno mjesto medicinski tehničar, Nina Đuranović, takođe konkurisala na pomenuto radno mjesto, Jasmina Todorović koja je konkurisala na radno mjesto servirke i Biljana Kovačević na radno mjesto radno okupacionog saradnika, o čemu posjedujem dokaz koji ću dostaviti i tužilaštvu. Nakon moje jasne i izričite namjere da ga upoznam da time krši zakon a samim tim ulazi u nadležnosti direktora Ustanove, demonstrativno je napustio kancelariju, nakon toga i ustanovu“, navodi Lalatović.

Lalatović dodaje da su odluke o izboru kandidata donešene u periodu od 03.07.2023. godine do 12.07.2023. godine, i tom prilikom među izabranim kandidatima nijesu bili gore pomenuti.

„Ne dugo zatim, 31.07.2023. godine, predsjednik UO je zatražio od člana UO Vučetića da mu se dostavi sledeće, citiram:

„Akt o sistematizaciji i spisak zaposlenih u JU Dom starih Niksic po svim osnovama“, kazala je Lalatović.

Istog dana putem e-maila poslat je odgovor Zečeviću i članovima UO sledeće sadržine:

„Poštovani predsjedniče, poštovani članovi UO, koristim priliku da vas pozdravim i da vas obavijestim sledeće:

Kako mi je dana 31.07.2023. godine zatraženo od strane člana UO Vučetića, putem viber prepiske, a po zahjevu Predsjednika UO Zečevića, da dostavim akt o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta kao i spisak zaposlenih u JU Dom starih Nikšić, da je donošenje navedenog akta u nadležnosti direktora, kao i oglašavanje slobodnih radnih mjesta i raspoređivanje zaposlenih, pa mi nije jasna ni svrha ni razlog zbog čega Predsjednik UO traži uvid u navedenu dokumentaciju. Takođe mi nije jasno ni zbog čega predsjednik dokumenta traži preko posrednika, ukoliko se naša komunikacija oduvijek bazirala na principu kvalitetne obostrane saradnje.

Kako su vaše nadležnosti kao organa upravljanja jasno definisane Zakonom o SDZ i Statutom ove javne ustanove, molim vas da se od danas pa ubuduće pridržavate isključivo vaših ovlašćenja. Ovim putem bih skrenula pažnju da postoje poslovi koje UO treba pravovremeno da obavi, te u duhu dobre saradnje koristim priliku da vas pozovem da vaš rad bude fokusiran na te obaveze. Za sve dodatne informacije, budite slobodni da nas kontaktirate“, navela je Lalatović i dodaje da i za to posjeduje dokaz.

Nadalje, kako se navodi, neposredno nakon tog e-maila održana je sjednica istog dana UO kojoj su prisustvovali Zečević, članovi UO gospodin Rajko Vučetić i Ivanka Marković, i pomoćnik direktorice Svetozar Nikolić, prilikom čega ih je Lalatović upoznala sa Poslovnikom rada UO i Statutom ustanove, kao i njenim ovlašćenjima kao rukovodioca ustanove, a i o ovlašćenjima Predsjednika i još jednom podsjetila na grubo kršenje Zakona, i Statuta, kao i sa mogućnošću krivične odgovornosti Zečevića, zbog navedenih zloupotreba ovlašćnja, i kako navodi, o tome mogu da posvjedoče prisutni na toj sjednici.

„Sve sa ciljem demonstiranja lične sile, Zečević je nastavio sa ucjenjivačkim namjerama i dalje, da bi se ne dugo zatim obratio jednoj od zaposlenih u našem Domu, insistirajući na tome da se kako tvrdi prikloni drugima zaposlenima koji su mu prema njegovim kriterijumu lojalni. Inače meni kao Rukovodiocu ove ustanove nije poznata činjenica da u Domu postoje zaposleni koji su lojalni nekome u bilo kom smislu osim u profesionalnom. Nadalje je informisao zaposlenu u Domu o daljim nezakonitim radnjama koje namjerava sprovesti, a o imenu te zaposlene, ukoliko bude potrebno, ću obavijestiti nadležne. Istaći ću i da je nakom očiglednog pritiska na nju, zaposlena vidno uznemirena upoznala rukovodstvo ustanove sa navedenim, o čemu takođe posjedujem dokaze, i sve će biti dostavljeno pravovremeno tužilaštvu. Kako se očigledno radi o teškoj zloupotrebi službenog položaja Predsjednika UO Doma starih, i očiglednom kršenju javnog i društvenog interesa, kao i urušavanju integriteta direktora ustanove predlažem njegovu smjenu i pozivam tužilaštvo da utvrdi sve relevantne činjenice u skladu sa svojim nadležnostima“, zaključila je Lalatović.

Foto: RTNK

Pročitajte još:

NIKŠIĆ PROGNOZA