Krivična prijava protiv doktora Vladimira Jovanovića zbog nesavjesnog liječenja

Načelnik Odjeljenja pulmologije Kliničkog centra Crne Gore, dr Vladimir Jovanović suočiće se sa još jednom krivičnom prijavom za nesavjesno pružanje ljekarske pomoći.

“U Višem državnom tužilaštvu u Podgorici, po krivičnoj prijavi K.P. od 4. aprila 2023. godine, formiran je predmet protiv V.J. , zbog krivičnog djela teška djela protiv zdravlja ljudi u vezi sa krivičnim djelom nesavjesno pružanje ljekarske pomoći, kazala je CdM-u Lepa Medenica, rukovoditeljka Višeg državnog tužilaštva.

Predmet se nalazi u fazi izviđaja.

“Od strane tužilaštva dat je nalog Upravi policije za prikupljanje potrebnih obavještenja i drugih neophodnih podataka, nakon pribavljanja istih tužilaštvo će donijeti naredbu za odgovarajuće vještačenje, a svestranom analizom svih podataka i dokaza, biće donijeta odluka u predmetu”, navela je Medenica u odgovoru na pitanje CdM-a.

U krivičnoj prijavi protiv doktora Vladimira Jovanovića, zbog koje se CdM obratii Višem državnom tužilaštvu, se navodi da je “nesavjesnim postupanjem doveo do smrti pacijentkinje J.P. kojoj je uspio da probije plućnu maramicu i da je tako ostavi u Urgentnom centru bez daljeg ukazivanja pomoći, uz brojna kršenja medicinskih protokola i odredbi Zakona o zaštiti prava pacijenata i Zakona o zdravstvenoj zaštiti”.

Ovo nije jedina tužba protiv doktora Jovanovića.

Javnost je upoznata da je još 2021. Višem državnom tužilaštvu u Podgorici podnijeta je krivična prijava protiv načelnika odjeljenja pulmologije Kliničkog centra Crne Gore Jovanovića i doktorica u ovoj zdravstvenoj ustanovi Irene Šubarić i Danijele Stojanović zbog, kako je CdM tada pisao, nesavjesnog liječenja koje je dovelo do smrti M.B.

Tužbu je podnijela Podgoričanka Tijana Bulatović Marković, kćerka preminulog.

U ovom predmetu se čeka rezultat vještačenja Beograda koje je zatraženo u novembru 2022.

Pravni tim oštećene u međuvremenu obratio se vještacima iz Beograda, navodeći da njihovo vještačenje neće biti mjerodavno jer su, kako su naveli, u Beogradu dobili spise crnogorskih vještaka, za šta smatraju da je urađeno protivzakonito.

Kada je riječ o ovom predmetu, treba naglasiti da je predmet ranije dodijeljen tužiteljki Ani Radović, koja je inicijalno odbacila krivičnu prijavu protiv doktora, zbog čega se Tijana Marković žalila Vrhovnom državnom tužilaštvu.

Vrhovno državno tužilastvo je prihvatilo žalbu punomoćnika oštećene i nakon toga vratilo Višem državnom tužilaštvu u Podgorici na ponovnu istragu spise predmeta krivične prijave koju je Tijana Marković iz Podgorice podnijela protiv načelnika odjeljenja pulmologije Kliničkog centra Crne Gore Vladimira Jovanovića i doktorica u ovoj zdravstvenoj ustanovi Irene Šubarić i Danijele Stojanović zbog, kako se navodi u tužbi, nesavjesnog liječenja koje je dovelo do smrti njenog oca.

Ponovnom istragom saslušana je Irena Šubarić.

Napomenimo da je u ovom postupku, oštećena Tijana Bulatović Marković zatražila izuzeće tužiteljke Ane Radović.

Više državno tužilaštvo je to odbilo, nakon čega je pravni zastupnik oštećene Dušan Jovović uložio žalbu.

On je tada naveo da je rješenje Višeg državnog tužilaštva nezakonito i pravno neodrživo, navodeći razloge za to.

Advokat Jovović je, između ostalog, naveo da je u toku postupka iskazana vidljiva pasivnost postupajućeg državnog tužioca prilikom ispitivanja osumnjičenih i svjedoka.

“U konačnom, smatramo da postoje mnogobrojne okolnosti i povrede Zakonika o krivičnom postupku Crne Gore, kako pocesne prirode tako i pogresnog utvrđivanja činjenica, koje po ocjeni oštećene strane ukazuju da postoji sumnja u pristrasnost, pa oštećena predlaže da Vrhovno državno tužilaštvo usvoji predmetnu žalbu, a samim tim usvoji zahtjev za izuzeće postupajuceg tužioca Ane Radović, te izda upute da se predmet uputi drugom državnom tužiocu”, naveo je advokat Jovović u žalbi od 25.novembra 2022. godine.

izvor,foto:CDM

NIKŠIĆ PROGNOZA