Krapović: Sajber prijetnje stalne, ulažemo u odbranu u tom domenu

Ministar odbrane Dragan Krapović učestvovao je danas na IV regionalnoj Cyber Secure konferenciji na temu „Bezbjednost kritična infrastruktura – Korak ispred sajber prijetnji“ koju je Ministarstvo javne uprave, u saradnji sa NVO Secure, organizovalo u Podgorici.

Krapović je kazao da su sajber prijetnje stalne, svakodnevne i pogađaju i život i rad krajnjih korisnika informacionih sistema i servisa, preduzeća, javne uprave i Vladine institucije, dodajući da je Crna Gora kroz naučene lekcije iz sajber napada shvatila kako maliciozne sajber aktivnosti mogu uticati na funkcionisanje jednog društva.

Istakao je da osiguranje sajber bezbjednog prostora treba svima da bude cilj, jer je to najbolji način da zaštitimo dugoročno budućnost.

Ministar je dodao da Ministarstvo odbrane i Vojska Crne Gore ulažu napore u pravcu prilagođavanja savremenoj bezbjednosnoj eri koju obilježavaju izazovi o kojima danas govorimo.

Na osnovu naučenih lekcija, Crna Gora je napravila niz koraka u cilju poboljšanja sajber bezbjednosti izmjenama Zakona o informacionoj bezbjednosti, usvajanjem nove nacionalne Strategije sajber bezbjednosti 2022-2026 i formiranjem Agencije za sajber bezbjednost. 

On je naglasio da će Ministarstvo odbrane i Vojska Crne Gore nastaviti da maksimalno posvećeno pristupaju obavezama planiranja naše sajber bezbjednosti i odbrane, svjesni da time istovremeno doprinosimo kolektivnom sistemu NATO dok, uporedo, unaprjeđujemo sopstvene kapacitete i sposobnosti.

„Svi naši novi ciljevi i zadaci reflektovani su u novoj Strategiji sajber bezbjednosti Vojske Crne Gore za period 2023-2026 i pratećem Akcionom planu, koji će biti usvojeni ovih dana“, kazao je ministar Krapović i dodao:

„Nastavljamo da predano radimo na uvođenju sajber rezerve i unaprijeđenju sistema za odbranu, odvraćanje i stvaranje otpornosti na sajber napade“. 

Ministar je dodao da će u cilju realizacije aktivnosti na sprovođenju svega navedenog, Ministarstvo odbrane posvetiti pažnju i regionalnim aktivnostima, kako bismo „razmijenili iskustva, znanja i radili na unaprjeđenju regionalne i globalne sajber bezbjednosti za sve nas“.

Foto: MOD

NIKŠIĆ PROGNOZA