Koordinaciono tijelo za pomorce najkasnije u martu

Pravilnik o identifikacionim ispravama pomoraca objavljen je u Službenom listu Crne Gore. Uskoro će biti formirano Koordinaciono tijelo za rješavanje radno pravnog statusa pomoraca.

Predstoji potpisivanje bilateralnog ugovora sa Italijom, koje će omogućiti našim pomorcima da rade na brodovima koji plove pod zastavom te države, najavila je za Radio Crne Gore vršiteljka dužnosti direktorice Direktorata za pomorstvo Maja Mijušković. Priprema se usklađivanje nekoliko zakona sa evropskom legislativom, to je ističe Mijuškovićeva, dio aktivnosti Ministarstva saobraćaja i pomorstva,(MSP) realizovanih u pomorskom sektoru za 100 dana rada aktuelne izvršne vlasti.

Vršiteljka dužnosti direktorice Direktorata za pomorstvo u MSP, Maja Mijušković, gostujući u emisiji „Mirno more“ rekla je da je Pravilnik o identifikacionim ispravama pomoraca već objavljen u Službenom listu Crne Gore.

Najkasnije u martu, najavljuje Mijuškovićeva, biće oformljeno Koordinaciono tijelo za pomorce. Članovi tog tima biće predstavnici crnogorskih pomoraca i nekoliko vladinih resora.

Uskoro se, ističe Mijuškovićeva, može očekivati potpisivanje bilateralnog ugovora sa nekoliko evropskih pomorskih država..

Predstavnica MSP naglašava da taj resor intenzivno pripema izmjene zakona koji će biti usklađeni sa EU legislativom.

Protekle godine u Crnoj Gori boravio je ekspertski tim Evropske agencije za pomorsku sigurnost (EMSA). Konstatovali su da je nizak stepen kontrole centara za obuku pomoraca od nadležnog ministarstva. Takođe su imali primjedbe na praktični dio obuke koji se realizuje u trening centrima. Evropskoj agenciji za pomorsku sigurnost upućen je dobrovoljni Akcioni plan sa korektivnim mjerama.

Čelnica sektora za pomorstvo, Maja Mijušković je najavila da će tokom ljeta biti uspostavljena pomorska veza između Budve i Dubrovnika. Tu pomorsku liniju katamarinama održavaće kompanija “Kompas” iz Hrvatske.

Foto: Barska plovidba

NIKŠIĆ PROGNOZA