Konkurs za upis na osnovne studije krajem juna, Upravni odbor UCG usvojio predlog od 3.186 mjesta

Za upis u prvu godinu osnovnih studija Univerziteta Crne Gore (UCG), za studijsku 2024/25. godinu, Upravni odbor UCG je na održanoj sjednici, usvojio Odluku o utvrđivanju predloga broja studenata kojom se za upis predviđa 3.186  mjesta.  

Na sjednici kojom je predsjedavala prof. dr Rajka Glušica, ova odluka je  usvojena na predlog Senata UCG i uz pribavljeno mišljenje Centra za unapređenje kvaliteta na UCG, a konačnu odluku donijeće Vlada Crne Gore. Nakon odluke Vlade biće raspisan konkurs za upis na osnovne studije. Konkurs će biti raspisan krajem juna i objavljen u dnevnim novinama koje izlaze u Crnoj Gori, kao i na zvaničnom sajtu Univerziteta Crne Gore.

„Predloženi broj mjesta na osnovnim studijama na 19 jedinica UCG je sljedeći: Arhitektonski fakultet 50, Biotehnički 155, Ekonomski 370, Elektrotehnički 330, Fakultet dramskih umjetnosti 35, Fakultet likovnih umjetnosti 48, Fakultet političkih nauka 140, Fakultet za sport i fizičko vaspitanje 120, Fakultet za turizam i hotelijerstvo 150, Filološki fakultet 230, Filozofski fakultet 285, Građevinski fakultet 110, Mašinski fakultet 150, Medicinski 185, Metalurško-tehnološki 100, Muzička akademija 28, Pomorski fakultet Kotor 260, Pravni fakultet 210 i Prirodno-matematički fakultet 230„, saopšteno je iz UCG.

Na sjednici je utvrđen i broj od 1205 mjesta za upis studenata na postdiplomske specijalističke studije, kao i 1.740 mjesta za dvogodišnje master studije.

„Broj mjesta za upis nove generacije studenata na Univerzitet Crne Gore u skladu je sa rješenjem Ministarstva prosvjete kojim je određen maksimalan broj studenata za upis na sve nivoe studija, kao i u skladu sa standardima kvaliteta nastave. Ponudu Univerziteta Crne Gore, kada je riječ o studijskim programima na osnovnim studijama, obogatiće i studijski program Hemija jer je Upravni odbor UCG donio Odluku o usvajanju elaborata ovog programa. Odluka će biti dalje upućena na saglasnost Vladi CG“, dodaju oni. 

Predsjednica Glušica je kazala da će Univerzitet Crne Gore, uvođenjem ovog studijskog programa, odgovoriti na potrebe tržišta rada,  posebno u pogledu nedostatka nastavnog kadra za hemiju u crnogorskom obrazovnom sistemu. Program Hemija će biti prvi te vrste u Crnoj Gori, osmišljen za obrazovanje kvalifikovanih stručnjaka hemije.

Pored tema iz domena redovnog poslovanja Univerziteta Crne Gore, na sjednici su razmatrana i kadrovska pitanja. Pokrenut je postupak za izbor dekana Mašinskog fakulteta UCG, za mandatni period 2024 – 2027. godine. Na ovoj poziciji je dekan prof. dr Radoje Vujadinović kojem krajem godine ističe  prvi mandat.

foto: UCG

NIKŠIĆ PROGNOZA