Klinički centar od početka godine napustilo trinaest ljekara

U posljednje tri godine Klinički centar Crne Gore napustilo je više od 20 ljekara, potvrđeno je za Antenu M iz te zdravstvene ustanove.

Naime, kako preciziraju, od kraja decembra 2020. do danas, u Kliničkom centru Crne Gore zaposlena su 92 doktora medicine. Od toga, oko 40 odsto su specijalisti, a ostalo su specijalizanti.

„Sa druge strane, u istom periodu, nažalost, tri ljekara su preminula a njih 15 se penzionisalo. Sa troje doktora je potpisan sporazumni raskid dok je njih 22, za navedeni period, raskinulo radni odnos po osnovu pisane izjave. Ako sumiramo, za navedeni period smo dobili 92 doktora, a 22 su samoinicijativno napustila KCCG“, naveli su iz Kliničkog. 

Kako su dodali, od početka 2023. godine do danas radni odnos zasnovalo je sedam ljekara a napustilo njih trinaest, od toga sedam specijalista, pet supsecijalista i jedan specijalizant.

„Trenutno u KCCG radi oko tri hiljade ljudi od čega je blizu 600 ljekara od kojih je blizu 100 supsecijalista, preko 300 specijsalista, zatim, stomatologa specijalista 26, dva stomatologa i oko 60 specijalizanata. Ovo je prilika i da vas informišemo da je završen konkurs koji je raspisan u junu tekuće godine za dodjelu 48 novih specijalizacija i 27 užih specijalizacija. Nakon okončanja ovog konkursa, radni odnos u KCCG je zasnovao 21 novi ljekar. U toku je konkurs za dodjelu 15 specijalizacija koje nijesu dodijeljene po javnom konkursu objavljenom 12. juna 2023.“, navode iz Kliničkog centra. 

Sve navedeno, kako dodaju, jasno govori da se KCCG sa punom pažnjom posvećuje stručnom kadru te samim tim i održavanju kontinuiteta kada govorimo o ovom pitanju.

„Samo od januara tekuće godine do danas 23 ljekara je steklo zvanje specijaliste, dok su pet stekla zvanje užih specijalista. Moramo podsjetiti da smo kao konsultanta angažovali prof. dr Nadeždu Basaru, eminentnog stručnjaka, hemato-onkologa. Svjetski poznata doktorka po liječenju pacijenata transplantacijom matičnih ćelija, u narednih godinu pružaće konsultantske usluge hematolozima i onkolozima Kliničkog centra“, poručuju iz ove ustanove.

Pavićević: Veoma važno zadržati afirmisane i iskusne ljekare  

Podatke o odlivu ljekara komentarisao je za Antenu M predsjednik Sindikata zdravstva Vladimir Pavićević.

Kaže da je veoma važno da se zadrže afirmisani i iskusni ljekari.

„Obnavljanje kadra je prijeko potrebno i to mora da se radi, ali se moraju čuvati ljudi koji nose posao i koji u suštini obavljaju najkomplikovanije procedure i  intervencije u Kliničkom centru“, poručuje Pavićević. 

Problem je, kako smatra Pavićević, privatni sektor koji jača u Crnoj Gori.

„Svakodnevno se može čuti da se planira otvaranje novih privatnih ustanova i oni će svakako crpiti kadar iz javnog sektora“. 

Napominje da strategija razvoja zdravstvenog sistema u Crnoj Gori nije bila dobra.

„Mora se obezbijediti ljekarima u javnom sektoru da uživaju u svom poslu, da imaju svu potrebnu dijagnostiku, da imaju prostora za rad i dobre uslove za rad i pretpostavljam da bi tad doktori ostajali u javnom sektoru i pružali svoj maksimum. Jasno je da veliki broj građana nema finansijske mogućnosti da se liječi u privatnom sektoru“, ističe on. 

Pavićević tvrdi da za sada Klinički centar i opšte bolnice imaju dovoljan broj doktora, te da za sada rad ostaje, kako ističe, „na određenom nivou kvaliteta, ali da će biti problema ukoliko se nastavi trend odlaska ljekara“. 

„Ukoliko se to nastavi, sve sofisticirane procedure, dijagnostičke, hiruške i internističke će se polako premještati u privatni sektor i da će najkvalitetniji doktori raditi tamo što nikako nije dobro. Sa pravim planiranjem razvoja zdravstvenog sistema mora da se počne odmah. Mora da se uradi novi savremeni Klinički centar i rastereti postojeći“, upozorava doktor Pavićević. 

Pavićević za kraj navodi da bi javni sektor morao mnogo bolje da se obezbijedi i pravno gledano, jer , kako objašnjava, doktori koji poslije specijalističkog staža ostanu u ustanovi koja je finansirala njihovu specijalizaciju, nemaju nikakvu obavezu prema javnom sektoru.

„Oni  jednostavno mogu da idu gdje hoće što po meni nije dobro, to bi se moralo ograničiti na neki način da bi javni sektor bio održiv i da može da funkcioniše“, zaključio je Pavićević.

Foto: KCCG

Pročitajte još:

NIKŠIĆ PROGNOZA