Klinički centar će tražiti formiranje radne grupe

Klinički centar Crne Gore iniciraće formiranje radne grupe koju bi činili predstavnici KC, nadležnih resora i roditelja djece i mladih sa autizmom, kako bi zajedno formulisali probleme i krenuli u sistemsko rješavanje nagomilanih problema, posebno kad su u pitanju osobe sa autizmom starije od 18 godina.

To je juče rekao direktor KC Aleksandar Radović na konferenciji “Ima li života sa odrasle osobe sa smetnjama u razvoju u Crnoj Gori”.

Događaj su, uz podršku NVO “Ekvivalent”, organizovali Fondacija “Ognjen Rakočević”, NVO “Autizam – nevidljive osobe” i “San”.

Sabina Decević iz Fondacije “Ognjen Rakočević”, majka je dječaka sa autizmom, ali i zaposlena u KC kao medicinska sestra. Kazala je da za 16 godina rada nikad nije dobila obuku za rad sa osobama sa smetnjama u razvoju.

“To dovodi do niza problema i nezadovoljstva, ne zato što zdravstveni radnici neće da rade, već ne znaju kako da pristupe osobama sa smetnjama u razvoju”, rekla je ona, dodajući da nema ni protokola zbrinjavanja, pa se sve svodi na improvizaciju.

Roditelji djece i mladih sa autizmom problematizovali su činjenicu da, iako zakonom propisan, nije uspostavljen registar osoba sa autizmom, ukazali su na nedovoljan broj stručnjaka, nedovoljne kapacitete za smještaj u dnevnim centrima, pa i nepostojanje servisa koji bi bili podrška pacijentima, porodici, ali i stručnjacima koji rade sa osobama sa smetnjama u razvoju, odnosno autizmom. Servisi za one preko 27 godina, dodali su, ne postoje.

Decević je juče podsjetila da je Centar za autizam u Podgorici formiran 2016. i da se bavi mlađom populacijom, odnosno djecom do šest godina.

“Zapravo se bavi ranom intervencijom… i ne bavi se, kako je Zakonom o zdravstvenoj zaštiti predviđeno, osobama sa autizmom. Mi ovdje pričamo o odraslima, iznad 18 godina”, rekla je ona.

Dodala je i da u Fondaciji “Ognjen Rakočević” raspolažu samo neformalnim podacima o broju osoba sa autizmom, te da su te podatke dobili kroz akciju “Kartica pristupačnosti”, koja je 2022. realizovana u saradnji sa KCCG i drugim zdravstvenim ustanovama u zemlji.

Prema tim podacima, što je u daljoj diskusiji ocijenjeno kao “vrh ledenog brijega”, od 600 izrađenih kartica, 342 osobe sa smetnjama u razvoju su samo na teritoriji Podgorice.

“Od toga je sa dijagnozom autizam 178, 90 njih ima preko 18 godina”, poručila je ona, dodajući da je taj broj u porastu.

Na konferenciji je ukazano i da zaposleni u Javnoj ustanovi “Komanski most” u Podgorici, gdje se upućuju osobe sa autizmom, nisu obučeni da rade sa njima…

Foto: Damira Kalač/Vijesti

NIKŠIĆ PROGNOZA