Juventas: Zaštititi mlade od političke manipulacije

Mlade u Crnoj Gori treba zaštiti od političke manipulacije i partijskog zapošljavanja, ocijenili su iz nevladine organizacije Juventas (NVO), dodajući da je edukacija mladih temelj budućnosti.

Iz Juventasa su kazali da je Međunarodni dan mladih prilika da se dublje sagledaju izazovi sa kojima se mladi u Crnoj Gori suočavaju.

„Edukacija ostaje temelj budućnosti i od suštinskog je značaja osigurati pristup kvalitetnom obrazovanju, kako bi mladi mogli razviti svoje potencijale i doprinijeti društvu“, kaže se u saopštenju Juventasa.

Navodi se da pitanje zapošljavanja i mogućnosti karijernog napretka postaje sve važnije,pa je stoga važno osigurati kontinuiranu podršku profesionalnom razvoju mladih.

Kako se kazali iz Juventasa, mladi često nose teret stresa, anksioznosti i depresije usljed izazova modernog društva.

Iz te NVO su naglasili da država ima obavezu da osigura pristup kvalitetnoj zdravstvenoj zaštiti, sa akcentom na očuvanju mentalnog zdravlja, radi izgradnje otpornosti i dobrobiti mladih, kako bi se mogli suočiti sa svim preprekama sa kojima se suočavaju.

„Dan mladih takođe nas podsjeća na neophodnost zaštite mladih od političke manipulacije, partijskog zapošljavanja i napredovanja. Mladi treba da imaju priliku da se razvijaju na osnovu svojih sposobnosti i znanja, bez obzira na političku pripadnost“, kazali su iz Juventasa.

Prema njihovim riječima, država mora stvoriti integritetno okruženje, gdje se potencijal mladih cijeni i razvija bez političkih uticaja.

„Radujemo se usvajanju nove Strategija za mlade, ali ne možemo zanemariti činjenicu da se usvaja sa zakašnjenjem. Ovo kašnjenje ograničilo je realizaciju brojnih aktivnosti koje bi donijele benefite za mlade“, naveli su iz Juventasa.

Kako su naveli, nikada se ne smije zaboraviti da su mladi temelj svakog društva, ona snaga koja donosi promjene, razvija društvo i otvara nova vrata mogućnostima.

Ipak, smatraju u Juventasu, ključno je da se mladi ne posmatraju samo kao resurs.

„Oni su jedinstvene individue, svaka sa svojim vrijednostima i ciljevima. Naš zadatak je da stvorimo okruženje gdje svaki mladi pojedinac može biti autentičan i slobodan da se razvija u pravcu koji sam odabere“, kaže se u saopštenju.

Foto: Juventas

NIKŠIĆ PROGNOZA