Jovićević poslata u penziju po zakonu

Bivša viša državna tužiteljka Vesna Jovićević penzionisana je u skladu sa zakonom i Ustavom, ocijenio je Upravni sud, koji je odbio njenu tužbu podnijetu protiv Tužilačkog savjeta (TS), čijom odlukom joj je prestala tužilačka funkcija. Odlukom TS, Jovićević je prestala funkcija državne tužiteljke 14. marta ove godine, ispunjenjem uslova za ostvarivanje prava na starosnu penziju.

Jovićević je u tužbi navela da je TS osporenu odluku donio bez sprovođenja ispitnog postupka u skladu sa odredbama Zakona o upravnom postupku, te da nije obezbijedio učešće stranke radi utvrđivanja činjenica i okolnosti koje su od značaja za donošenje upravnog akta. Ona je ukazala da nije navršila puni radni staž, odnosno 40 godina staža osiguranja, ukazujući da nije poznato da je TS izvršio uvid u evidenciju podataka, na osnovu koje bi bio u mogućnosti da utvrdi potpuno činjenično stanje, već je postupio isključivo po inicijativi rukovodioca državnog tužilaštva i bez njenog izjašnjenja. Jovićević je sudu ukazala da joj je konstatovan prestanak funkcije zbog ispunjenja uslova za ostvarivanje prava na starosnu penziju, na osnovu Zakona o državnom tužilaštvu, kojim su, kako je navela, propisani razlozi za prestanak funkcije, ali ne i uslovi za ostvarivanje prava na starosnu penziju.

Smatra da izostanak primjene materijalnog prava odluku TS čini apsolutno nezakonitom.

Iz TS su ukazali da je Jovićević 6. marta ove godine navršila 66 godina života, a u odgovoru na tužbu ostali su pri razlozima iz osporene odluke i predložili da se tužba odbije kao neosnovana.

Sudije se u presudi pozivaju na amandman X na Ustav Crne Gore, kojim je zamijenjen član 135 Ustava Crne Gore, kojim je propisano da rukovodiocu državnog tužilaštva i državnom tužiocu prestaje funkcija i razrješava se vršenja funkcije u slučajevima i po postupku propisanom zakonom. U skladu sa članom 103 stav 1 tačka 3 Zakona o državnom tužilaštvu, kako navode, državnom tužiocu prestaje funkcija ispunjenjem uslova za starosnu penziju.

– Jezičkim, a i logičkim tumačenjem navedenih odredbi, proizilazi da državnom tužiocu prestaje funkcija kada ispuni uslove za ostvarivanje prava na starosnu penziju navršavanjem 66 godina života i u pitanju je imperativna norma čija se sadržina ne može otkloniti, izuzev promjene Ustava Crne Gore i Zakona o državnom tužilaštvu. S tim u vezi, izbor za funkciju državnog tužioca ne predstavlja stečeno, subjektivno pravo, već se tužilačka funkcija, kao javna, stiče i prestaje na način i pod uslovima utvrđenim važećim Ustavom i zakonima koji su donijeti na osnovu njega – ocijenjeno je u presudi vijeća sudija koje su činili Ana Perović Vojinović, Tatjana Krpović i Davor Stojković.

Navodi tužiteljke neosnovani

Sudije smatraju da je Tužilački savjet pravilno donio odluku o prestanku funkcije državne tužiteljke, cijeneći njene navode neosnovanim.

– Kod takvog stanja stvari, propust tuženog organa da se u svojoj odluci pozove na odredbu člana 17 stav 1 Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, kod odlučne činjenice da je tužilja navršila 66 godina života, koja je bila relevantna za donošenje odluke o prestanku funkcije državne tužiteljke, nije od uticaja na zakonitost osporene odluke. Pored toga, kako se radi o upravnoj stvari čije zakonito rješavanje zavisi od neposredne primjene materijalnog prava, neosnovani su navodi tužilje da joj je povrijeđeno pravo na učešće u postupku – navodi se u presudi.

Foto: DAN

NIKŠIĆ PROGNOZA