Još se ne zna kad će tačno biti konkurs za direktora policije

Ministarstvo unutrašnjih poslova zatražilo je 1. aprila od Ministarstva finansija da mu dostavi potvrdu o obezbjeđivanju novca za radno mjesto – direktor Uprave policije, kako bi se krenulo u proceduru raspisivanja konkursa za tu poziciju, saopšteno je Televiziji Vijesti iz resora kojim rukovodi Danilo Šaranović.

Iako je konkurs za direktora policije najavljivan prije mjesec, odnosno odmah nakon izbora VD direktora Aleksandra Radovića, to se još nije desilo.

Osim potvrde iz Ministarstva finansija, koja još nije dostavljena MUP-u, potrebno je i da Vlada donese Zaključak kojim se daje saglasnost za popunu ovog radnog mjesta, s obzirom na to da MUP nema Kadrovski plan još od 2020. godine.

Kada MUP sve ovo dobije, Upravi za ljudske resurse dostaviće odluku o pokretanju postupka za popunu tog radnog mjesta.

U MUP-u ne mogu u ovom trenutku da procijene kada će tačno biti raspisan konkurs. Objašnjavaju da se po proceduri, u roku od pet dana od dana dostavljanja odluke MUP-a o pokretanju postupka za izbor direktora policije, javni konkurs objavljuje na internet stranici organa za upravljanje kadrovima i u dnevnom štampanom mediju, te da je rok za podnošenje prijava 20 dana, od dana objavljivanja konkursa.

Foto: Boris Pejović

NIKŠIĆ PROGNOZA