Jokić: Pritisak na članove Savjeta RTCG je nedopustiv

Pritisak na članove Savjeta RTCG-a je nedopustiv, kao i imaginarne prijetnje krivičnim prijavama za koje nema osnova jer imaju diskreciono pravo pri odlučivanju i držali su do toga da je kandidat ispunjavao uslove u momentu donošenja odluke, poručila je bivša članica Savjeta RTCG-a i predsjednica Upravnog odbora LGBT Forum Progresa Bojana Jokić.

“Pravni lijek je, neotuđivo pravo ostalih kandidata, te je sud postupajući po tužbi poništio prethodnu odluku i ponudio dva moguća rješenja i to ponovno donošenje odluke ili uvođenje VD stanja i ponavljanje konkursa”, saopštila je Jokić.

Budući da je sud cijenio da članovi Savjeta u odnosu na alternativno ponuđena rješenja treba da donesu odluku, to pravo, po njenim riječima, im “ne smije biti uskraćeno niti se smije vršiti javni pritisak na njih kako bi se putem zastrašivanja krivičnim prijavama izdejstvovalo glasanje”.

“Pravno je vrlo jasna situacija, a javni pritisak na članove Savjeta ima za cilj da ih zastraši i utiče na njihovu odluku, ne ostavljajući im mogućnost da djeluju nezavisno, kako im i sam zakonodavac propisuje”, dodala je.

Jokić ističe da je bilo javnih pritisaka i kada je ona bila članica Savjeta RTCG-a.

“Ali ne pamtim ovoliku količinu manipulacije informacijama u cilju kontrole nezavisnog tijela koja je nadasve protivpravna. Pozivam sve aktere koji učestvuju u zastrašivanju i pritisku nezavisnog tijela RTCG-a da poštuju autonomiju navedenog tijela i daju mogućnost da članovi Savjeta postupaju po Odluci suda bez spoljnih pritisaka”, poručila je Jokić.

Izvor: CdM

Foto: RTCG

NIKŠIĆ PROGNOZA