Jokić: Ministarstvo kulture i medija da objasni gdje je nestalo 330 hiljada eura za finansiranje NVO

Predsjednica Upravnog odbora LGBT Forum Progres Bojana Jokić, pozvala je Ministarstvo kulture i medija da objasni gdje je, prema njenim riječima, nestalo 330 hiljada eura za finansiranje nevladinih organizacija.

„Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta u novembru 2021. godine raspisalo je Javni konkurs za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija pod nazivom „Kultura za sve“, sa ukupnim budžetom od 330 hiljada eura. Od tada, pa sve do danas, komisija MPNKS, odnosno sadašnjeg Ministarstva kulture i medija koja je zadužena za raspodjelu sredstava po ovom Javnom konkursu nije donijela odluku o raspodjeli sredstava, čime su probijeni svi zakonski rokovi definisani kako Zakonom o nevladinim organizacijama, tako i Zakonom o upravnom postupku“, kazala je Jokić. 

Ona je, radi tačnog informisanja javnosti, podsjetila i da je Komisija Ministarstva kulture i medija u novembru 2022. godine, dakle punih godinu dana nakon raspisivanja Javnog konkursa, zatražila izjašnjenje od nevladinih organizacija koje su po bodovnim listama ispunjavale uslove za finansiranje, što je komisiji dato kao mogućnost odredbom člana 32ž Zakona o nevladinim organizacijama, nakon što nezavisni evaluatori završe svoj dio posla i finalizuju bodovne liste za prijavljene projekte.

„Kako ova komisija Ministarstva kulture i medija nije donosila odluku o pomenutom konkursu, a na upite nevladinih organizacija je odgovarala sa konstatacijom da će „ista biti donijeta u što kraćem roku“, nekolicina nevladinih organizacija je podnijela tužbe Upravnom sudu Crne Gore zbog povrede pravila postupka, odnosno ćutanja uprave – nedonošenja odluke po Javnom konkursu za finansiranje projekata/programa nevladinih organizacija u 2021. godini, pod nazivom „Kultura za sve“.

Upravni postupak u ovom slučaju je još uvijek u toku, a odluka do danas nije objavljena, što nameće pitanje šta se dogodilo sa 330 hiljada eura koje je Ministarstvo kulture i medija izdvojilo za pomenuti konkurs i da li se u ovom slučaju nazire još jedna zloupotreba državnih resursa“, zaključila je Jokić u saopštenju.

Foto: LGBT Forum Progres

NIKŠIĆ PROGNOZA