Izmjene Zakona o radu: Očevima 10 slobodnih dana zbog rođenja djeteta

Ministarstvo rada i socijalnog staranja, Direktorat za rad organizovao je okrugli sto u sklopu javne rasprave o Nacrtu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu.

– Predstavnici Ministarstva, državne sekretarke Anđela Bašović i Anđela Nedović, v.d. generalne direktorice Direktorata za rad Irena Joksimović i samostalni savjetnik Marko Ćipović upoznali su učesnike okruglog stola sa ključnim novinama koje ovaj propis donosi u dijelu balansa između porodičnog i poslovnog života, rada na daljinu – saopšteno je iz tog resora.

U uvodom dijelu državna sekretarka Anđela Bašović je saopštila da se kroz izmjenu radnog zakonodavstva nastoji omogućiti uspostavljanje ravnoteže između privatnog i poslovnog života roditelja i pružaoca njege, te da se u tom smislu, posvećeno radi na pripremi Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu čije je utvrđivanje, u skladu sa Srednjoročnim programom rada Vlade 2024-2027 planirano za IV kvartal 2024. godine.

– Takođe, osnovni razlog za donošenje izmjena i dopuna zakona jeste usaglašavanje Zakona o radu sa Direktivom EU 2019/1158 o ravnoteži između poslovnog i privatnog života roditelja i pružaoca njege i Direktovnom EU 2019/1152 o transparentnim i predvidivim radnim uslovima, kao i definisanja odredbi kojima bi se uredio rad na daljinu shodno Evropskom okvirnom sporazumu o radu na daljinu – navela je Bašović.

Bašović je kazala da se Direktivom o ravnoteži između poslovnog i privatnog života roditelja i pružaoca njege utvrđuju minimalni zahtjevi u pogledu očinskog odsustva, roditeljskog odsustva i odsustva za pružaoce njege, kao i minimalni zahtjevi u pogledu fleksibilnih radnih uslova za zaposlene koji su roditelji ili pružaoci njege.

– Konkretno, da bi se podstakla ravnopravnija podjela obaveza njege djece, između žena i muškaraca i omogućilo rano strvaranje emocionalne veze između djece i očeva, izmjenama Zakona o radu propisaće se odsutvo sa rada za očeve u trajanju od 10 radnih dana zbog rođenja djeteta – precizirala je državna sekretarka.

Takođe, izmjenama Zakona o radu propisaće se minimalno razdoblje roditeljskog odsustva u trajanju od dva mjeseca koje se ne može prenijeti sa jednog roditelja na drugog.

– Cilj ove mjere jeste da podstakne očeve da koriste roditeljsko odsustvo u minimalnom trajanju od dva mjeseca jer isto ne može biti prenijeto majci. Sa druge strane, ovom mjerom se olakšava ponovno uključivanje majki na tržište rada nakon porodiljskog i roditeljskog odsustva. Dodatno, u cilju podsticanja roditelja i pružaoca njege da ostanu na tržištu rada omogućiće im se da raspored rada prilagode svojim potrebama, u smislu davanja prava da zatraže fleksibilno radno vrijeme, smanjenje broja radnih sati ili da rade od kuće – dodala je Bašović.

Navednim izmjenama Zakona o radu omogućava se uspostavljanje ravnoteže između poslovnog i privatnog života zaposlenih sa jedne strane i doprinosi isunjenju zatvarajućih mjerila iz poglavlja 19 – Socijalna politika i zapošljavanje sa druge strane.

Okruglom stolu su prisustvovali predstavnici poslodavačkih udruženja, privrede, sindikata, brojnih drugih institucija i organizacija. Sve sugestije i prijedlozi iznijeti na okruglom stolu biće dodatno razmatrani od strane članove Radne grupe. Javna rasprava o Nacrtu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu u odnosu na pomenute direktive se završava 01. aprila 2024. godine.

Foto: Ministarstvo rada

Prijava
Obavijesti o
0 komentara
Umetnuti fidbek
Vidi sve komentare
NIKŠIĆ PROGNOZA