Izgradnju škole u Igalu čekaju tri decenije

Izgradnja prijeko potrebne osnovne škole u Igalu, koju je građanima pred svake izbore unazad preko tri decenije obećavo svaki učesnik na lokalnim i državnim izborima i svaka vlast u gradu i državi, nikako da počne. Poslednju vijest da do rješenja imovinsko pravnog problema vlasništva nad zemljištem u Igalu koje je za izgradnju škole predvidijela posljednja izmjena PUP-a, te imenovanja novog državnog arhitekte, proces izgradnje škole stopiran, potvrdio je predsjednik Opštine Stevan Katić. Tek po okončanju oba ova procesa, kako je objasnio, steći će se uslovi za raspisivanje konkursa za izbor najboljeg arhitektonskog rješenja.

– Komisija koja je bila sastavljena od predstavnika Ministarstva prosvjete, Opštine i Uprave za kapitalne projekte odredila je u naselju Šištet, lokaciju površine 19.000 kvadrata za gradnju obrazovnih institucija u Igalu, na kojoj bi parelelno trebalo da se grade osnovna škola i nova zgrada Fakulteta za primjenjenu fizioterapiju. Opština Herceg Novi je predala inicijativu, poslala zahtjev glavnom državnom arhitekti i Ministarstvu prosvjete da se uradi projektni zadatak – objasnio je Katić dodajući da je lokalna uprava uradila sve što je u njenoj moći, te da je Opština iako nije nadležna za izgradnju ove vrste objekata, vršila stalni pritisak na vlade koje su se u poslednjih par godina često smjenjivale.

– Da bi se projekat nastavio država mora da riješi imovinsko pitanje parcele, odnosno, razriješi dilemu da li je parcela državna ili pripada Institutu Igalo. Kada smo odlučivali da to bude lokacija za školu, imali smo na umu da se na takav način pomogne Institutu, odnosno da država otkupom zemljišta ujedno pomogne njegov rad, a mi dobijemo parcelu za izgradnju škole. Tek kada se ova dilema razriješi kreće se na izradu glavnog projekta, nakon čega slijedi tender za odabir izvođača radova – kazao je Katić.

Vlada Crne Gore u septembru 2022. godine dala je saglasnost na predlog Ministarstva ekologije na izdavanje Urbanističko-tehničkih (UT) uslova za izgradnju kompleksa obrazovnih sadržaja u Igalu. Kako je tada pojašnjeno, ovaj kompleks će imati prostor za srednje stručno obrazovanje fizioterapije i fakultetsko obrazovanje primjenjene fizioterapije, kao i osnovno obrazovanje, te da je ministarstvo postupilo po zahtjevu Instituta „Dr Simo Milošević“. No nevolja je uslijedila godinu nakon jer Vlada nije budžetom za 2023.godinu predvidjela sredstva za izgradnju škole.Tamara Vujović, u to vrijeme odbornica i poslanica Demokratske Crne Gore, sadašnja ministarka kulture i medija, izborila se za amandman da Vlada u 2023. godini tretira školu u Igalu kao poseban projekat te opredijelila 500.000 eura za konkurs za idejno rešenje i izradu glavnog projekata škole. Najzad, kada se obznanilo da će škola posljednjim izmjenama PUP-a, ipak biti u naselju Šištet, otvorio se pravni ambis vlasništva nad pracelom.

Prethodna vlast radove planirala na Šištetu

Sekretarijat za prostorno planiranje, urbanizam i komunalne djelatnosti opštine Herceg-Novi bivše IZBOR-DPS vlasti, 30. juna 2015. godine kod Direkcije javnih radova kandidovao je projekat izgradnje osnovne škole u Igalu, kao predlog za uvrštavanje u kapitalni budžet Crne Gore za 2016. godinu. Predlog je odbijen u februaru 2016. godine, a iz kapitalnog budžeta za 2017. godinu opredijeljeno je 70.000 eura za izradu idejnog arhitektonsko urbanističkog rješenja za lokaciju i samu školsku zgradu u zoni DUP “ Šištet Bare“. Parcela je veličine 21.000m2, od kojih je polovina bila predviđena za školu, a polovina za izgradnju stambenih zgrada za policiju, zdravstvene radnike te radnika uprave i lokalne uprave. Izbori su prekinuli proces, kao i drugo mišljenje sadšnje vlasti da školu ne treba graditi na Šištetu.

Poreze na zemljište plaćao Institut

Kada se kao konačno rješenje obznanilo da će škola biti u naselju Šištet, i kada se rodila nova nada, dogodio se problem Instituta Igalo koji je već dvije godine u fokusu javnosti, odnosno da lokacija na kojoj je predviđena izgradnja škole i jeste i nije njihova. Naime, zemljište se katastarski vodi na državu, a sve vrijeme porez za zemlju plaća Institut, pa je tako otpala ideja da država kupi zemlju od Instituta, Institut zatvori dio dugova, a škola bude izgrađena na tom mjestu. Podsjećamo da još 2021. Opština formirala radnu grupu koja je imala zadatak da utvrdi da li postoje prostorni, geodetski, građevinski i drugi preduslovi za izgradnju osnovne škole u Igalu. Mart 2021. donio je obećanje lokalne uptrave da su preduzeti ozbiljni koraci u izgradnji škole koja bi koštala između 3,5 do 4 miliona eura.

Foto: Opština Herceg Novi

Prijava
Obavijesti o
0 komentara
Umetnuti fidbek
Vidi sve komentare
NIKŠIĆ PROGNOZA

Table of Contents