„Isplata dječijih dodataka i ovog mjeseca vrši se na uobičajen način“

Isplata dječijih dodataka za djecu do 18 godina i ovog mjeseca organizovana je na uobičajen način, saopšteno je iz Pošte Crne Gore.

– Dakle, isplata dječijih dodataka se vrši u svemu u skladu sa ugovorom zaključenim sa Ministarstvom rada i socijalnog staranja. Isplatu dječijih dodataka poštari vrše na adresi korisnika. Ukoliko prilikom pokušaja isplate primalac nije na adresi, poštar ostavlja obavještenje: „Izvještaj o prispijeću“, koje sadrži informacije u kojoj pošti i u kojem roku primalac može podići novac. Podsjetimo, naše kolege ovih dana vrše i druge vrste isplata korisnicima (penzije, materijalna obezbjeđenja, naknade za majke…) što donekle određuje dinamiku isplate dječijih dodataka. Takođe, molimo korisnike da imaju u vidu da je u toku turistička sezona koja je uzrok značajno povećanog obima posla, ali i činjenicu da naše kolege, bez obzira na vanredno visoke temperature, odnosno trenutno otežane uslove rada, nastoje da u najkraćem roku završe preuzete obaveze, navode u saopštenju.

Uvažavajući sugestije korisnika i njihovu potrebu za bržim i jednostavnijim procesom isplate ovog primanja, Pošta Crne Gore je u saradnji sa nadležnim ministarstvom, preduzela mjere neophodne da se uspostavi isplata dječijih dodataka u poštama na lokacijama mjesta stanovanja korisnika, ističe se u saopštenju.

– Ovakav način isplate će biti mnogo komforniji za korisnike. Vjerujemo da će biti primijenjen ubrzo, iako realizacija ovog projekta ne zavisi isključivo od Pošte Crne Gore. Naša Kompanija se s posebnom pažnjom odnosi prema sugestijama korisnika kada je riječ o redovima ispred naših poslovnica i čini sve što je u ovom trenutku moguće da obezbijedi bolju i bržu organizaciju ukupnog procesa isplate dječijih dodataka, navode iz Pošte.

Podsjećaju da zbog velikog broja isplata u Podgorici, Pošta je omogućila isplate u novootvorenoj pošti na Koniku za korisnike koji pripadaju naseljima Konik, Stari aerodrom – Ulica Veljka Vlahovića (neparni brojevi), Masline, Murtovina, Zlatica, Kakaricka gora, Piperi, Zatrijebač, Doljane, Rogami, Vranjske njive, Fundina i Donja Vrbica.

– U pošti 81102 u blizini Žaljeznčke stanice već izvjesno vrijeme rade četiri umjesto dva isplatna šaltera, kako je bio ranije slučaj. Sve pojedinačne reklamacije bivaju riješene u najkraćem roku, te molimo korisnike da nas kontaktiraju na broj Call centra 19895 ili mejl info@postacg.me, zaključuje se u saopštenju.

Foto: POšta

NIKŠIĆ PROGNOZA