Ispitati odakle zavisnicima u Kakarickoj Gori kokain

To što su zbog konzumacije psihoaktivnih supstanci četiri klijenta “Kakaricke gore” udaljeni iz te specijalizovane ustanove za tretman bolesti zavisnosti u Podgorici je za detaljno ispitivanje, kaže za CdM direktorica nevladine organizacije “Moja šansa je tvoja šansa” Tanja Nuculović. Postavlja se, kaže, pitanje da li urađena kontrola poštovanja procedura od strane svih zaposlenih i šta je ta kontrola utvrdila.

U JU “Kakaricka Gora” u Podgorici trenutno se nalazi 19 klijenata i tri klijentkinje na rezidencijalnom tretmanu, dok je na nerezidencijalnom dijelu tretmana 15 klijenata i tri klijentkinje.

Iz ove ustanove za CdM su juče saopštili da se svaki pokušaj zloupotrebe narkotika sankcioniše udaljevanjem, te da u sistemima poluotvorenog tipa uvijek postoje mogućnosti da se dese ovakve situacije, iako rijetko.

“Na navode vezane za unos supstance naglašavamo da je sistem poluotvorenog tipa sa jasnim pravilima izlaska u okviru tretmana, a koji se dešavaju u obliku vikend izlazaka nakon pola godine u trajanju od 48 časa nakon čega se vrši testiranje na prisustvo psihoaktivnih supstanci i u slučaju da je test pozitivan prekida se tretman, jer se to kategoriše kao kršenje pravila tretmana koja su jasno definisana i na koja su klijenti/kinje upozoreni u okviru molbi koje potpisuju za potrebe izlaska”, kazali su juče iz ustanove na čijem je čelu Marko Čađenović.

Reputacija ustanove, poručuju, ne može biti narušena zbog pojedinačnih slučajeva.

Nuculović pak ističe da je cijeli slučaj za detaljno ispitivanje.

“To nije bio neki sporadični slučaj, nego je četiri klijenta napravilo recidiv, od čega troje na kokainu. Jedan je čak strani državljanin, kojeg je otac doveo da se liječi i plaćao punu cijenu, računajući da će mu inostrano liječenje pomoći. Nezvanična informacija da ih je još dvoje bilo pozitivno i nastavili su tretman, jer su na neki način prevarili test”, kaže za CdM Nuculović.

Početno objašnjenje iz JU Kakaricka Gora da se to desilo  zbog “nemotivisanosti klijenata”, činjenica je, kaže Nuculović, da oni nijesu nemotivisani nego nemoćni.

“Oni se tamo i nalaze 12 mjeseci jer su nemoćni pred supstancom, zavisnik je zavisnik jer nema kontrolu nad svojim postupcima”, navodi Nuculović.

Svi pozitivni zavisnici su sankcionisani, po pravilniku.

“Šta se dešava sa velikim brojem zaposlenih? Da li je sprovedena istraga i da li je utvrđen krivac i da li je iko sancionisan? Ako nijesu imali uslova da sami sporovedu istragu, da li su pozvali policiju da se ona uključi? Da li je policija pregledala spisak osoba koje su dolazile u ustanovu u poslednjih mjesec dana? Da li se na spisku osoba koje su dolazile u posjetu nalaze imena osoba poznatih Odjeljenju za narkotike? Da li je Uprava svjesna da je četvoro klijenta isključeno sa tretmana, a oni koji su ostali su bukvalno bez šanse za oporavak, jer im je ovaj dogođaj poremetio proces liječenja”, pita Nuculović.

Dešavalo se, kaže Nuculović, ovo i ranije, ali nikada u ovoj mjeri.

“Moguće je da neko u posjeti unese suspstancu, ali ako se koriste sve procedure (kamere, ometači, nadzor zaposlenih) sve se otkrije vrlo brzo. Često čak i prije uzimanja supstance”, ukazuje Nuculović.

Procedure su, podsjeća, vrlo jasne i stroge za sve učesnike, kako za klijente tako i za zaposlene.

“Postavlja se pitanje da li urađena kontrola poštovanja procedura od strane svih zaposlenih i šta je ta kontrola utvrdila? U saopštenju se objasnilo poštovanje pravilinika i procedura prema klijentima, ali nijednom riječju nije pomenuto šta se desilo sa drugom stranom. Da li je sprovedena, šta je utvrđeno, je li neko sankcionisan, itd?”, pita Nuculović.

Ukoliko je bilo propusta to treba da utvrde neki drugi organi.

“Ja mogu samo da vjerujem i želim da pola od onoga što sam čula (bivši i trenutni klijenti) nije istina. Procedure su vrlo jasne, kada se ide na spavanje, kada se ustaje, kakva je organizacija dana, koliko je dozvoljeno zadržavanje u koju prostoriju, da budu uključeni ometači signala, da su uključeni senzori za dim, itd. Ukoliko postoje sačuvani video zapisi, svi navodi koji su iznešeni se lako mogu opovrgnuti ili potvrditi”, ukazuje Nuculović.

Potvrđuje da postoji veliki broj klijenata koji su uspješno završili tretman u JU Kakricka gora i žive kvalitetne živote.

“Ali ti klijenti su morali da poštuju pravila i imali u tom periodu vrlo strogu disciplinu i kontrolu. Zato su se izliječili, jer nije sve zavisilo od njihove volje i motivisanosti, već od pravila koja su se morala poštovati. Nadam se da će se sve brzo ispraviti i da iz ovog nemilog događaja će se zajedničkim djelovanjem doći do pravih rezultata”, poručuje Nuculović.

Cijena tretmana u ovoj ustanovi i za crnogorske državljane i za strance iznosi 1.000 eura, s tim što za državljane Crne Gore, porodica klijenta, participira sa 230 eura, dok ostatak finansiraju Glavni grad Podgorica i Ministarstvo rada i socijalnog staranja.

foto:JU Kakaricka Gora

NIKŠIĆ PROGNOZA

Table of Contents