Inspekcija o sistemu hraniteljstva u Crnoj Gori: Kad nema ko, može svako

Nedovoljan broj osoba koje se prijavljuju za hraniteljstvo jedan je od razloga što se to pravo priznaje i onima koji nemaju valjanu dokumentaciju. To su, pored ostalog, “Vijestima” kazali iz inspekcije dječje i socijalne zaštite Uprave za inspekcijske poslove (UIP), u odgovorima u vezi sa nadzorom u odnosu na pružanje usluge porodičnog smještaja-hraniteljstvo.

Inspektori su od početka godine izvršili tri takva nadzora.

“Centri za socijalni rad daju licence hraniteljima uz neadekvatnu dokumentaciju, odnosno ne postupaju u skladu sa Pravilnikom (o bližim uslovima za pružanje i korišćenje usluga porodičnog smještaja-hraniteljstva i porodičnog smještaja) jer nedostatak lica kod kojih bi se smjestila djeca na hraniteljstvo dovodi do priznavanja prava uz nepotpunu ili neadekvatnu dokumentaciju, a često i površnu procjenu samih lica. Od početka 2023. godine Odsjek za inspekciju socijalne i dječje zaštite izvršio je tri inspekcijska nadzora u odnosu na pružanje usluge porodičnog smještaja-hraniteljstvo, od kojih je jedan redovan nadzor, a dva po inicijativi, od kojih je jedna bila anonimna”, kazali su “Vijestima”.

Inicijativom je, pojašnjavaju, zahtijevano da se izvrši inspekcijski nadzor u konkretnim predmetima pružalaca usluga porodičnog smještaja-hraniteljstvo.

“U postupku inspekcijskog nadzora utvrđene su nepravilnosti i dat je rok za nihovo otklanjanje, koji i dalje teče, tako da je postupak nadzora i dalje u toku”, rekli su iz UIP.

“Vijesti” su prije desetak dana objavile nalaz inspektora prema kojem je podgorički Centar za socijalni rad (CSR) za dva hranitelja o kojima je redakcija prethodno pisala, pored ostalog, zbog prijave nasilja, izdao licence za tu uslugu iako nisu ispunjavali uslove.

Jedan od njih u isto vrijeme imao je na smještaju više od dozvoljenog broja djece. Iako jedno dijete nije kod tog hranitelja još od početka godine, Centar mjesecima nakon toga nije donio i rješenje kojim se taj smještaj prekida.

Iz izvještaja inspektora proizilazi i da su, u vrijeme kad je podgoričkoj policiji prijavljeno nasilje kod hranitelja S. R. i R. R., te osobe mjesecima prije toga bile bez licence za pružanje te usluge.

Inspekcija je tada Ministarstvu rada i socijalnog staranja, kao osnivaču Centra za socijalni rad Podgorica, uputila zahtjev za iniciranje postupka za utvrđivanje odgovornosti, a podgoričkom Centru naložila da ispravi nepravilnosti. Iz CSR Podgorica tada su rekli da će “postupiti u skladu sa onim što je ukazano u nalazu, u predviđenom roku”. Iz resora Admira Adrovića tada nisu odgovorili na pitanja.

“Centar za socijalni rad uvijek postupa po nalogu inspektora. Ministarstvo rada i socijalnog staranja je drugostepeni organ Odsjeku za inspekciju socijalne i dječje zaštite, te shodno tome inspektor ne može nalagati otklanjanje nepravilnosti istom, već samo shodno ovlašćenjima podnositi određene zahtjeve, kao npr. zahtjev za iniciranje odgovornosti nad stručnim radom zaposlenih u centrima za socijalni rad, što je bio i slučaj u aktuelnim predmetima pružanja usluga porodičnog smještaja-hrtaniteljstvo, kod pružaoca usluga V. i R. (imena poznata redakciji)”, rekli su iz UIP.

Iz prakse, kažu da je, kad je u pitanju ova problematika, problem u radu centara za socijalni rad nedostatak smještajnih kapaciteta za pružaoce usluga.

“Odnosno neadekvatan broj licenciranih pružalaca usluga u odnosu na broj korisnika ili broj zahtjeva, kao i nedosljedna primjena zakonskih i podzakonskih akata. Konkretno – najveći problem se uočio što centri za socijalni rad daju licence hraniteljima uz neadekvatnu dokumentaciju, odnosno ne postupaju u skladu sa Pravilnikom, jer nedostatak lica kod kojih bi se smjestila djeca na hraniteljstvo dovodi do priznavanja prava uz nepotpunu ili neadekvatnu dokumentaciju, a često i površnu procjenu samih lica. Centri za socijalni rad su dužni da prate rad licenciranih hranitelja, tj. da li su djeca na bilo koji način ugrožena kod istih”, kažu iz inspekcije.

Tvrde i da problema u izvršavanju naloga inspektora nije bilo problema – “po ovom, kao ni po drugim predmetima nadzora”.

Ipak, navode i da je bilo preispitivanja u radu inspekcije, konkretno kad inspektori preispituju licence hranitelja: “U tom slučaju Ministarstvo rada i socijalnog staranja, kao i Zavod za socijalnu i dječju zaštitu prilikom jednog takvog nadzora bio stava da Odsjek za inspekciju socijalne i dječje zastite izlazi iz okvira svojih nadležnosti ukoliko preispituje licence hranitelja, odnosno postupak koji je prethodio njihovom izdavanju”, kazali su iz UIP.

Iz Udruženja “Roditelji” nedavno su “Vijestima” rekli da za sve godine od kako postoji hraniteljstvo, nije bilo i kvalitativne analize koja pokazuje stepen kvaliteta boravka u hraniteljskim porodicama.

“Već se prikazuju brojke o tome koliko je djece smješteno u njima i koliko ih je manje u institucijama”, rekla je tada Lepa Žunjić iz te organizacije.

Hraniteljstvo je privremeni oblik zaštite djece bez roditeljskog staranja ili djece čiji je razvoj ometen porodičnim prilikama. Prema podacima Ministarstva rada i socijalnog staranja, prošle godine su licencu za porodični smještaj-hraniteljstvo imale 323 osobe, od čega tek petinu čini nesrodničko. Osnovna naknada za pružaoce usluge iznosi 350 eura.

Za dijete na hraniteljstvu ostvaruju se i druga prava, pored ostalog, dječiji dodatak, materijalno obezbjeđenje, naknada za novorođeno dijete, kad je na smještaju beba, te dodatak za njegu i pomoć, lična invalidnina, za djecu koja ostvaruju ta prava.

Foto: Vijesti

NIKŠIĆ PROGNOZA