Inicijativa Zajednice opština:Umjesto Vlade, o platama da pregovaraju opštine

Zajednica opština pripremila je inicijativu o izmjenama i dopunama Zakona o radu koju će poslati, nakon što je odobre opštine, Vladi Crne Gore. Zajednica je stava da Zakon o radu ne sadrži jasne odredbe o ovlašćenju jedinice lokalne samouprave da sa socijalnim partnerima potpiše granski kolektivni ugovor kojim reguliše zarade i druga primanja zaposlenih u lokalnoj administraciji i u privrednim društvima čiji je osnivač.– U određenim odredbama zakona jedinice lokalne samouprave uopšte nisu prepoznate kao potpisnici, dok ih u drugim zakon legitimiše uopšteno. To dovodi do pogrešnog tumačenja i pogrešne primjene – stoji u pripremnom tekstu koji prati inicijativu, a koji potpisuje Mišela Manojlović, generalna sekretarka Zajednice opština.Cilj inicijative, koju šalju ka Vladi, je da se precizno utvrdi ovlašćenje opština, čime će se Zakon o radu uskladiti sa Ustavom, potvrđenim i objavljenim međunarodnim ugovorima i sistemskim Zakonom o lokalnoj samoupravi. Oni predlažu promjene tri člana zakona

Predlažu da se u Zakonu o radu u članu koji kaže da se kolektivni ugovor primjenjuje neposredno doda i „u skladu sa posebnim zakonom“. Sada u Zakonu o radu stoji samo „neposredno“.– Odredba o neposrednoj primjeni svih kolektivnih ugovora u koliziji je sa članom 38 tačka 29 sistemskog Zakona o lokalnoj samoupravi kojim je utvrđena nadležnost skupštine opštine da donosi odluku o zaradama lokalnih službenika i namještenika. Pravna snaga skupštinskih odluka je nedvosmislena u odnosu na kolektivne ugovore jer se crpi iz sistemskog zakona pa u ovom slučaju ne može biti neposredne primjene kolektivnog ugovora kao akta niže pravne snage – navedeno je između ostalog u obrazloženju.

foto: Dan

NIKŠIĆ PROGNOZA