Inicijativa kluba odbornika DF-a: Traže besplatan prevoz za penzionere i OSI

Sekretarijat za saobraćaj do 31. decembra trebalo bi da pripremi i dostavi Skupštini Glavnog grada odluku kojojm će biti predviđeno da besplatan autobuski prevoz na teritoriji grada imaju penzioneri, stara lica i lica u stanju socijalne potrebe, dok bi za ostale ranjive kategorije trebalo pronaći najodrživiji model povlašćenog prevoza. Sve ovo predložio je klub odbornika Demokratski front – NSD, PCG, SCG. Šef kluba Nove srpske demokratije u Skupštini Glavnog grada Mitar Šušić navodi da je Ustavom zagarantovno pravo na zaštitu od diskriminacije.

– To znači da bi javni prevoz svim građanima trebalo da bude dostupan po podjednakim uslovima. U prethodnom periodu imali smo inicijativu koja je samo jednu kategoriju, to jeste učenike, izdvojila kao nekog kome treba pružiti prevoz po povlašćenih uslovima. Odluka je pisana od strane odbornika i nije konsultovan nadležni organ. Lica sa invaliditeom, penzioneri nisu uopšte obuhvaćeni odlukom. Želja naša je da zadužimo nadležne organe da nam do nove godine pripreme tekst odluka koje će biti pažljivo uklopljenje. Želimo da povlašćene kategorije budu i studenti, penzioneri, lica sa invaliditetom i samohrani roditelji. Naglašavamo da za penzionere i OSI bude besplatan prevoz, a za ostale kategorije da se nađe model povlašćenog prevoza koji ne mora biti besplatan ali mora biti povlašćen u odnosu na redovne uslove – saopštio je Šušić.

On je uvjeren da je ovo pitanje potrebno riješiti na cjelovit i nediskriminatoran način za sve ranjive kategegorije stanovništva, a uz učešće nadležnog organa lokalne uprave i javnog preduzeća koje vrši linijski prevoz. 

Foto: DAN

NIKŠIĆ PROGNOZA