Ilinčić, Božović, Rovčanin i Vučković predloženi za direktore

Odbor za izbor i imenovanje održao je dvije sjednice odbora. Prva sjednica odbora koja je zakazana za 10 časova je završena jer nije bilo kvoruma da se usvoji dnevni red. Nakon toga u 11.15 časova održana je nova sjednica, po hitnom postupku, a na sjednici se pojavila Anđela Mićović, odbornica PES-a.

Predsjednik odbora Vasilije Čarapić je saopštio da imaju kvorum za rad. On je naveo da se sa povlače tačke o razrješenju direktora Gradskog pozorišta i imenovanju novog direktora, kao i razrješenju umjetničkog direktora Gradskog pozorišta i imenovanja novog.

Članovi odbora dali su saglasnost da se Filip Boljević razriješi da funkcije zamjenika člana Izborne komisije. Odbornici su raspravljali o predlogu za imenovanje direktora NB „Radosav Ljubović“. Za ovu funkciju predložena je Slavica Ilinčić, koja je do sada bila v.d. direktora. Ilinčić je dobila saglasnost odbora, a Skupština će se izjasniti 21.marta.

Miloš Mašković (SD) rekao je da protestuje što će ona biti imenovana u punom mandatu.

– Riječ je o osobi sa problematičnim stavovima – rekao je Mašković.

Odbornik NSD Mitar Šušić je zamolio Maškovića da se drži etičkih i estetskih granica kada kvalifikuje druge ljude.–Mi bi trebalo da se fokusiramo na to što je rad Slavice Ilinčić u njenom mandatu. Mislim da to što je radila za ovo vrijeme je preporučuje za ovu funkciju. Podržaćemo ovo imenovanje – kazao je Šušić.Vasilije Čarapić (PES) je naveo da su oni protiv partijskog zapošljavanja.

–Zalažemo se za meritokratiju. Mi poštujemo dogovoreno i nastavićemo da ih poštujemo. Volim da cijenim rezultate. Ne možemo da ignorišemo aktivnosti Biblioteke – rekao je Čarapić.

Za direktora Deponije predložen je Aleksandar Božović, dosadašnji v.d. direktora. Odbor je je dao saglasnost i da Aleksandar Vučković dobije puni mandat za direktora Sportskih objekata. I on je dosad bio u v.d. mandatu, ali i da Dnevnim centrom za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju i dalje rukovodi Olga Rovčanin.
Sjednica odbora je ranije bila prekinuta jer nije bilo kvoruma. Sjednici odbora nije prisustvovala Anđela Mićović, odbornica PES-a, zbog čega članovi odbora nisu mogli usvojiti izmijenjeni dnevni red.

Prije usvajanja dnevnog reda sjednice Stefan Vešović (Prava Crna Gora) tražio je da odbor za izbor i imenovanje raspravlja o tome zašto je Aleksandar Đurišić, član Savjeta Gradska TV, istovremeno i pravni zastupnik Dejli presa, što, kako je naveo, ne može biti.

Andrija Klikovac (DPS) tražio da se organizuje posebna sjednica odbora za izbor i imenovanja na kojoj će se raspravljati o stanju u Gradskoj TV.

–Uočene su brojne nepravilnosti u radu Gradske TV. Sjednice Savjeta su zatvorene za javnost. Tražimo posebnu sjednicu odbora – rekao je Klikovac.

Vasilije Čarapić je kazao da će organizovati posebnu sjednicu odbora kako bi raspravili eventualno razrešenje Aleksandra Đurišića iz članstva Savjeta Gradske TV.

– Kao advokat potpisao je izjavu da nije u konfliktu interesa. Na osnovu uvida u dokumentaciju donijećemo odluku na sjednici odbora – kazao je Čarapić.

Foto: RTCG

NIKŠIĆ PROGNOZA