I žena koja ima partnerku može na vantjelesnu

Donošenjem pravilnika o uslovima za davaoce polnih ćelija i pravilnika kojim se opisuje kako žene bez partnera mogu da se na teret države ostvare kao majke, Ministarstvo zdravlja diskriminisalo je pripadnike LGBT zajednice.

To se, pored ostalog, navodi u mišljenju zaštitnika za ljudska prava i slobode po pritužbi koalicije za prava LGBT osoba “Ravnopravno”.

Zaštitnik je, pored ostalog, resoru Vojislava Šimuna preporučio da izmijeni propise na način da se i ženama koje su sklopile istopolno partnerstvo omogući pravo da se na teret države ostvare kao majke.

U martu prošle godine “Vijesti” su objavile da zaštitnik formira predmet kako bi utvrdio da li ima elemenata diskriminacije u pravilnicima resora zdravlja za liječenje steriliteta kojima se, pored ostalog, ograničava doniranje polnih ćelija licima koja su imala homoseksualne odnose u posljednjih pet godina. Pritužbu na taj, ali i pravilnik koji se odnosi na pravo na postupke medicinski potpomognute oplodnje (MPO) ženama bez partnera, zaštitniku je tada uputila i koalicija “Ravnopravno”.

Njihova pritužba odnosi se na dio tog pravilnika u kojem se navodi da žena koja živi u bračnoj, odnosno vanbračnoj zajednici, pravo na liječenje neplodnosti primjenom postupka MPO može da ostvari ako nema zaključeno partnerstvo lica istog pola.

U ocjeni, pored ostalog, zamjenica zaštitnika Nerma Dobardžić, navela je da je u ispitnom postupku zatraženo izjašnjenje Ministarstva zdravlja, a da na taj zahtjev, kao ni na urgenciju, nije odgovoreno. Na pitanja nisu odgovorili ni “Vijestima”.

U vrijeme podnošenja pritužbe, ministar zdravlja bio je Dragoslav Šćekić. Prema nezvaničnim informacijama “Vijesti”, zaštitnik je, nakon što nije dobio odgovor Šćekića, kroz urgenciju, izjašnjenje tražio i od aktuelnog ministra Vojislava Šimuna.

U odnosu na odredbu Pravilnika o bližim uslovima, postupku i sadržini medicinske dokumentacije za ostvarivanje prava na liječenje neplodnosti primjenom postupaka MPO žene koja ne živi u bračnoj, odnosno vanbračnoj zajednici, a kojom se to pravo osporava ukoliko ima registrovano istopolno partnerstvo, zaštitnik je ocijenio da je sporna sa aspekta diskriminacije po osnovu seksualne orijentacije.

Dodaje se i da takva odredba “direktno pogađa žene koje su zaključile životno partnerstvo shodno Zakonu o životnom partnerstvu lica istog pola”. U Pravilniku o načinu i uslovima za procjenu podobnosti i odabir davaoca polnih ćelija, polnih tkiva i embriona i vrsti laboratorijskih testiranja, pored ostalog, sadržani su uslovi za podobnost davaoca. Pored ostalog, navedeno je da davaoci ne mogu biti lica koja su imala homoseksualne odnose u posljednjih pet godina.

Takva odredba, ocjenjuje zaštitnik, “nepovoljno pogađa LGBT populaciju”.

“Međutim, Ministarstvo zdravlja na kojem je bio teret dokazivanja da iznese eventualno razumno i objektivnog opravdanje za donošenje konkretne norme nije zaštitniku dostavilo izjašnjenje na navode iz pritužbe. Za ukazati je da je Svjetska zdravstvena organizacija uklonila homoseksualnost sa svog spiska bolesti 1992, dok je u Sjedinjem Američkim Državama homoseksualnost uklonjena iz klasifikacije mentalnih bolesti. Imajući u vidu navedeno, a prevashodno antidiskriminatorne propise, zaštitnik je na stanovištu da je u oba pravilnika došlo do diskriminacije po osnovu seksualne orijentacije”, piše u ocjeni Dobardžić.

Zaštitnik je, dodatno, primijetio i da je u pravilniku o davaocima polnih ćelija i tkiva sporna terminologija u vezi sa korisnicima psihoaktivnih supstanci i u tom smislu, Ministarstvu zdravlja je ukazano da adekvatnu terminologiju koristi tokom izmjena i dopuna tog pravilnika.

U odnosu na seksualnu diskriminaciju prema LGBT, resoru zdravlja preporučeno je otklone posljedice diskriminacije sadržane u pritužbom osporenim pravilnicima.

Ujedno, tom resoru preporučeno je da predloži izmjenu odredbe člana 17 Zakona o MPO da se postupci MPO omoguće i ženama koje su sklopile istopolno partnerstvo.

Kalezić: Po hitnom postupku izmijeniti pravilnike

Mišljenje ombudsmana očekivano je i ohrabrujuće, ali zbog ćutanja resora zdravlja pokazuje da se Crna Gora “nakon svih postignuća u odnosu na unapređenje položaja LGBTIQ osoba vratila u neslavni klub država koje baštine institucionalnu homofobiju”, kazao je juče “Vijestima” Danijel Kalezić.

Izvršni kodirektor ERA – Saveza za jednaka prava LGBTI osoba na Zapadnom Balkanu i u Turskoj, rekao je da zabrinjava jer Ministarstvo zdravlja nije sarađivalo sa ombudsmanom.

“Takav ignorantski odnos prethodne Vlade dodatno je dokazao homofoban odnos i postupanje”, rekao je on.

Dodao je da je na aktivistima i organizacijama da zajedno utiču na novo rukovodstvo resora zdravlja da diskriminatorne pravilnike izmijeni po hitnom postupku, u skladu sa mišljenjem ombudsmana.

Kalezić je rekao i da, kako je Šćekić, prethodni ministar zdravlja, dio i aktuelne Vlade, “te i još osoba koje su se ponosile svojom homofobijom”, na premijeru (Milojku) Spajiću je “da njihovo homofobno postupanje prevenira”.

“I obezbijedi nastavak unapređenja zaštite prava LGBTIQ osoba koje je u Crnoj Gori na institucionalnom nivou u potpunosti zamrlo”, kazao je on.

Foto: Ilustracija/Vijesti

Prijava
Obavijesti o
0 komentara
Umetnuti fidbek
Vidi sve komentare
NIKŠIĆ PROGNOZA

Table of Contents