GREKO: Zabrinuti zbog restriktivne primjene prava na pristup informacijama

Grupa država Savjeta Evrope za borbu protiv korupcije (GREKO) zabrinuta je zbog restriktivne primjene prava na pristup informacijama u nekim evropskim državama i pozvala vlasti na poštovanje međunarodnih standarda u toj oblasti.

GREKO je, u godišnjem izvještaju za prošlu godinu, podsjetio na ulogu slobodnog pristupa informacijama (SPI) u osiguravanju javne transparentnosti i olakšavanju gonjenja koruptivnog ponašanja.

Na sajtu GREKO-a se navodi da ta organizacija izražava žaljenje zbog toga što u nekim državama vlade imaju široku diskrecionu slobodu za određivanje onoga što se nalazi u javnom domenu i o tome hoće li isključiti određene dokumente iz slobodnog pristupa.

“Vladini subjekti često ne žele da otkriju informacije i više vole da primjenjuju izuzetke koji im omogućavaju da uskrate pristup cijelim ili dijelovima traženih informacija”, kaže se u saopštenju.

Kako se dodaje, pored toga primjena zakona o SPI često je nepostojana u svim vladinim entitetima, što ukazuje na potrebu za obukom kako bi se stvorilo zajedničko razumijevanje i primjena nacionalnih zakona o SPI.

Predsjednik GREKO-a Marin Mrčela rekao je da bi vlade trebalo da garantuju opšte načelo transparentnosti javnih dokumenata u praksi.

“Svaki izuzetak od pravila javnog objavljivanja trebalo bi svesti na minimum, i uz temeljno opravdanje. Kad je riječ konkretno o javnim nabavkama, javni nadzor i pristup službenim dokumentima ključni su za efikasno sprečavanje korupcije”, dodao je Mrčela.

GREKO je, u svojim evaluacionim izvještajima, podsjetio države da treba da primjenjuju preporuke Komiteta ministara o pristupu zvaničnim dokumentima i Konvenciju Savjeta Evrope o pristupu zvaničnim dokumentima.

Kako su dodali, svako ograničenje prava na pristup zvaničnim dokumentima mora biti neophodno u demokratskom društvu, proporcionalno i primjenjivano samo ako ne preovladava interes za objavljivanje.

GREKO je u godišnjem izvještaju podsjetio da je u svom petom krugu evaluacije, koja je fokusirana na prevenciji korupcije i promociji integriteta među centralnim vladama i organima za sprovođenje zakona, identifikovao niz nedostataka u pristupu informacijama u procesu donošenja zakona.

“Vremenski okviri javnih konsultacija često se ne poštuju, što ometa proces konsultacija u stvaranju značajnih doprinosa i uticaju na zakonodavni proces”, navodi se u dokumentu.

Iz GREKO-a su pozdravili napredak država u sprovođenju preporuka za sprečavanje korupcije i promociju integriteta, ali su naglasili da je potrebno jačati nivo usklađenosti.

“Do kraja prošle godine, sprovedeno je, u potpunosti ili djelimično, nešto manje od polovine preporuka GREKO-a o najvišim zvaničnicima centralnih vlada i nešto manje od dvije trećine onih koje se tiču policije”, rekli su iz GREKO-a.

Oni su ocijenili da su džave su nastavile da napreduju u implementaciji preporuka iz četvrte runde evaluacije GREKO-a koje se odnose na poslanike, sudije i tužioce.

Izvor: Mina

Foto: Shutterstock

NIKŠIĆ PROGNOZA