Golubović: Vršnjačko nasilje uvrstiti u dva zakona

Doktorantkinja na Fakultetu političkih nauka u Sarajeva mr Violeta Golubović predložila je izmjene prekršajnog zakona i Zakona o postupanju prema maloljetnicima u krivičnom postupku u dijelu koji se odnosi na razmatranje mogućnosti da se u te zakone uvede djelo koje se odnosi na vršnjačko nasilje, odnosno da se u okviru ovih propisa kvalifikuje kao djelo protiv zakona i da se za njega odredi težina prestupa i sankcije.

Ona je u razgovoru za „Dan“ ocijenila da postojeća zakonodavna regulativa u dijelu sankcionisanja maloljetnika, sa sve brutalnijim i učestalijim slučajevima vršnjačkog nasilja, upućuje na zaključak da je potrebno izvršiti analizu postojećih zakona i određene promjene upravo u dijelu sankcija.

– Postojeće sankcije nisu dale željene rezultate kada su upitanju maloljetnici upravo iz razloga što njihova primjena nije adekvatna – kazala je Golobović.

Ona ističe da bi usvajanjem inicijative i izmjenom navedenih zakona Crna Gora postala prva zemlja u regionu koja je u svoje normativne regulative uvrstila vršnjačko nasilje i za njega odredila sankcije.

– Samim tim, bili bi prva zemlja u regionu koja pokazuje da vršnjačko nasilje shvata ozbiljno i da ima nultnu toleranciju prema njemu, kao i da joj je bezbjednost naše djece na prvom mjestu – kaže Golubović, koja uskoro treba da doktorira na ovoj temi.

Ona smatra da je vršnjačko nasilje potrebno uvrstiti u pomenute zakone iz razloga što je to jedini način da bude kvalifikovano i sankcionisano na adekvatan način.

– Samim tim, ne bismo kao do sada bili u situaciji da kada se desi vršnjačko nasilje isto podvodimo i pokušavamo da kvalifikujemo približno nekim postojećim djelima u navedenim zakonima. Potrebno je napomenuti da je inicijativa koju sam podnijela Ministarstvu pravde upućena sa ciljem da se u navedenim zakonima vršnjačko nasilje kvalifikuje kao krivično ili prekršajno djelo, da se odrede sankcije srazmjerno uzrastu maloljetnika i težini počinjenog vršnjačkog nasilja – ističe naša sagovornica.

Na ovaj način, kako je dodala, dobili bismo jednak i pravedan tretman prema svim maloljetnicima koji počine vršnjačko nasilje, a jasno određena normativna i sankciona politika omogućava nam da kao društvo ovaj problem stavimo pod kontrolu.

– Smatram da je potrebno više raditi sa djecom koja ispoljavaju vršnjačko nasilje, dati im priliku da uz pomoć stručnjaka nauče drugačije obrasce ponašanja i rješavanja sukoba, da razvijaju vještine asertivne komunikacije. Da im damo priliku da promijene svoje ponašanje u dijelu ispoljavanja nasilja prema svojim vršnjacima. Ukoliko i nakon toga nastave da ispoljavaju nasilje, treba primjenjivati sankcije koje će biti definisane tako da će vaspitno uticati na maloljetnike. u poslednjih nekoliko godina svjedoci smo porasta vršnjačkog nasilja u našem društvu, što nas upućuje na zaključak da treba da razmišljamo o strožim sankcijama koje bi imale veći efekat od postojećih – kazala je Golubović.

U inicijativi upućenoj Ministarstvu pravde, tačnije Direktoratu za krivično i građansko pravo, Golubović je istakla da se više od osam godina bavi vršnjačkim nasiljem i da je napisala i publikovala brojne naučne i stručne radove na tu temu. Takođe, kako je navela, ima i završenu obuku za vršnjačko nasilje akreditovanu u Zavodu za socijalnu i dječiju zaštitu i Zavodu za školstvo.

– Smatram da vršnjačko nasilje treba da bude sankcionisano kao i ostali oblici nasilja u okviru normativnog okvira Crne Gore, naročito iz razloga što su počinioci i žrtve istog djeca – rekla je Golubović.

Peticiju potpisalo više od 300 građana

Pokrenuta je i onlajn peticija za podršku inicijativi koju sam predala Ministarstvu pravde, koja se može potpisati na veb-stranici www.peticije.online pod nazivom „Peticija za podršku inicijativu da se vršnjačko nasilje uvrsti u Zakonu o postupanju prema maloljetnicima u krivičnom postupku i prekršajnom zakonu. Tu je građani mogu naći i potpisati i na taj način dati svoju poidršku. Inicijativu je dosad potpisalo preko 300 građana. Smatram da je značajno da građani daju svoju podršku potpisivanjem ove peticije jer na taj način pokazujemo da smo kao društvo svjesni problema koji imamo sa vršnjačkim nasiljem i da je došao momenat da mu pristupimo veoma pragmatično i ozbiljno i da ga stavimo pod kontrolu, istakla je Golubović.

Izvor: Dan

Foto: Privatna arhiva

NIKŠIĆ PROGNOZA