Glavni grad: Bivša vlast koristila stanove namijenjene socijalno ugroženim licima, neki obijeni i uništeni

U stanovima Glavnog grada, umjesto socijalno ugroženih, živjeli su funckioneri bivše vlasti, zaposleni u lokalnoj samoupravi, a postoje sumnje i da su neki od njih ustupani članovima porodice ,,zaslužnih građana”, saopšteno je iz Glavnog grada.

Ističu da je Sekretarijat za socijalno staranje shodno članu 26 Odluke o načinu korišćenja i cijeni zakupa stanova dodijeljenih licima u stanju socijalne potrebe otpočeo je reviziju prava po osnovu zakupa stana i utvrđuje sve okolnosti koje su od uticaja na prestanak ili obim prava.

“Nakon prikupljanja kompletnih podataka i obavljenog razgovora sa određenim brojem korisnika, predstavnici Sekretarijata će, za svaki od stanova koji se ne koristi namjenski, tražiti od zakupaca da dobrovoljno oslobode stan od lica i stvari, a u supurotnom će pokrenuti postupak za prinudno iseljenje. Do sada je izlaskom na teren predstavnika Sekretarijata za socijalno staranje utvđeno da je jedan broj zakupaca riješio stambeno pitanje, a nastavio da dalje živi u stanu, da su u stanu zatekli lica kojima je stan izdat u podzakup – jer su zakupci riješili stambeno pitanje ili žive kod rodbine i da su se određena lica ilegalno uselila u stanove Glavnog grada. Nakon odbijanja da dobrovoljno oslobode stan od lica i stvari, Sekretarijat je pokrenuo postupak za prinudno iseljenje kod nadležnog organa za ova lica. U narednom periodu će se pokrenuti postupci i za ostala lica koja nezakonito i dalje koriste stanove Glavnog grada”, navodi se u saopštenju.

Da je potpuno haotično stanje u dijelu evidencije imovine, dodaju,  govori i to da se do utvrđivanja vlasništva za neke od stanova došlo zbog neplaćenih računa za komunalije koji su pristigli Glavnom gradu na naplatu.

“Ipak, najgore od svega je što socijalno ugrožena lica zbog ovakvog odnosa bivše vlasti nisu bili u mogućnosti da koriste stanove koji su im namijenjeni. Osim stanova koji su korišćeni, postoje oni u kojima je pronađena velika količina otpada ili su obijeni i uništeni. Stanove za potrebe funkcionera DPS-a koji su obavljali odgovorne funkcije u Glavnom gradu, renovirale su gradske službe i sve to o trošku građana, pa tako postoji evidencija o trošenju više hiljada eura za samo jedan od stanova u centru grada – i to za gletovanje, krečenje, ističu iz Glavnog grada.

Foto: Glavni grad

NIKŠIĆ PROGNOZA