GA: Romi simbol diskriminacije

U Crnoj Gori je najprisutnija diskriminacija zbog političkih uvjerenja, na drugom mjestu je kriterijum seksualne orijentacije – budući da 68,1 odsto građana vjeruje da taj faktor najčešće izaziva diskriminaciju, dok čak 64,3 odsto građana smatra da je uzrok diskriminacije nacionalna pripadnost, saopštila je Jelena Ristović, iz Građanske Alijanse. Ističe se da su ovo neki od ključnih rezultata istraživanja o obrascima diskriminacije prema manjinama u Crnoj Gori, koje je NVO Građanska alijansa realizovala u saradnji sa agencijom DAMAR, u sklopu projekta „Slavimo različitost. Njegujemo kulture“, koji je podržao Fond za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava.

“Svaki deseti ispitanik se nekada osjećao ugroženo zbog svog nacionalnog identiteta, a većina sa takvim iskustvom kao ključni problem navodi poteškoće pri dobijanju posla, posebno u javnom sektoru. Svaki drugi građanin/ka vjeruje da se političke partije u svom programu nedovoljno bave manjinama, dok 51,8 odsto građana/ki smatra da su pripadnici njihove nacionalne zajednice nedovoljno zastupljeni na mjestima odlučivanja na državnom nivou. Čak više od 75 odsto ispitanika smatra da su Romi i Romkinje diskriminisani u Crnoj Gori, a njih 54 odsto ne bi bilo u braku sa partnerkom ili partnerom koji pripada romskoj zajednici”, navodi se u saopštenju Građanske alijanse.

Zabrinjavajuće je, dodaju, što su ispitanici pokazali prilično nizak stepen informisanosti o afirmativnim mjerama za pripadnike manjinskih nacionalnih zajednica, dok je poznavanje njihovih kultura i običaja dominantno vezano za lične kontakte, budući da i sami građani/ke smatraju da se u našem obrazovnom sistemu o tim temama nedovoljno uči.

“Posebnu pažnju privlači i podatak da svaki treći ispitanik smatra da je većina incidenata kojima svjedočimo u poslednje dvije godine, dominantno motivisana nacionalnom netrpelljivošću.
Kao dodatne razloge incidenata u crnogorskom društvu građani/ke prepoznaju političke interese, manipulaciju, nezadovoljstvo ekonomskom situacijom, nedovoljnu edukaciju i korupciju. Istraživanje je sprovedeno tokom godine u 19 crnogorskih opština, na uzorku od hiljadu građana, korišćenjem CAPI metode za prikupljanje podataka”, navode iz GA.

Foto: GA

NIKŠIĆ PROGNOZA