(FOTO)Pogledajte kako će izgledati sportska dvorana u Plužinama – Traži se izrada glavnog projekta

Opština Plužine raspisala je javni poziv za izradu glavnog projekta sportske dvorane. Vrijednost je 24.900 EUR bez, odnosno nešto preko 30.000 EUR bez PDV-a.

Dvorana će biti izgrađena na katastarskoj parceli 40/22 UP 14a KO Plužine, DUP Centar, urbanistička zona B. Bruto građevinska površina objekta je 2.665,25 m2.

U prizemlju je projektom predviđena sportska hala sa gledalištem, koje može da primi 254 gledalaca podijeljenih u dva sektora, a kojem se pristupa sa sprata, sa odvojenim svlačionicama za ekipe, odvojenim sanitarnim čvorovima za sportiste/gledaoce, glavnim ulazom sa jugozapadne strane objekta i potrebnim požarnim izlazima na odgovarajućim rastojanjima.

Prizemlje sadrži i kancelarije za administraciju objekta, kao i odvojen magacinski prostor kojem se pristupa kako sa igrališta, tako i sa ulaza A (sjeverozapad objekta).

Na prvom spratu projektom je predviđen kafe, sa magacinskim prostorom, šankom i sanitarnim prostorijama. Projektovani kapacitet kafea je 60 mjesta. Sa ovog sprata se pristupa tribinama, kao i zastakljenoj press loži, te servisnoj galeriji. Projektovani kapacitet tribina 254 gledalaca. Najviša kota tribina rezervisana je za lica sa otežanim kretanjem.

Na drugom sprati projektovana je teretana na drugom spratu objekta, sa svim potrebnim tehničkim prostorima,

odnosno zasebnim svlačionicama sa tuševima i toaletima. Osim teretane, jedna prostorija je rezervisana za jogu. Teretana ima pogled na spoljašnjost, ali i pogled na igralište unutar objekta. Ovoj etaži pripadaju i HVAC jedinice, kojim se pristupa iz magacinskog prostora niže etaže. HVAC spoljne HVAC spoljne jedinice se nalaze na otvorenoj, pokrivenoj etaži iznad magacina.

Gabarit objekta formiraju tri izražena volumena – glavni volumen igrališta, tribina i pratećih programa, podijeljen po sredini volumenom staklene fasade koja je pod nagibom i treći volumen magacinskog i HVAC servisnog prostora, koji je postavljen sa strane glavnog kubusa, a čiji krov prelazi preko glavnog volumena posebnom krovnom maskom i tako vizuelno spaja ta dva volumena.

Uređenje terena projektovano je u cilju formiranja jasnih kolskih i pješačkih komunikacija i zona zelenih površina. Zelenilo je uređeno pravilnim rasporedom visokorastućeg zimzelenog rastinja, adekvatnog za predmetno podneblje a u svrhu vizuelnog kvaliteta lokacije i stvaranja adekvatne mikroklime na predmetnoj parceli. Po mogućnosti se zatečeno rastinje na predmetnoj parceli presaditi na planirane zelene površine, adekvatnom mehanizacijom. Pomenuti drvoredi štite sjeverozapadnu i jugoistočnu fasadu, kao i potes ulice Nova I, gdje je po prostornom planu projektovan otvoreno sportsko igralište.

Okolinu objekta potrebno je opremiti urbanim mobiljarom kao dio uređenja šireg prostora koji je predmet DUP-a

Centar – korpe za otpatke, ulična rasvjeta, saobraćajna signalizacija, parkinzi za bicikla, su postavljeni ispred glavne (jugozapadne) fasade objekta.

Ponude se dostavljaju do 26. aprila do 10 sati.

izvor:ekapija

foto:Opština Plužine//Tenderska dokumentacija/Idejno rješenje

NIKŠIĆ PROGNOZA