(FOTO/VIDEO) U Nikšiću okrugli sto ,,Usluge socijalne i dječije zaštite za OSI na lokalnom nivou“

U Nikšiću je danas  održan okrugli sto pod nazivom ,,Usluge socijalne i dječije zaštite za osobe sa invaliditetom na lokalnom nivou“. Predstavljena je izrađena studija na tu temu i otvorena su  pitanja dostupnosti i pristupačnosti  usluga osobama sa invaliditetom (OSI)  u crnogorskim opštinama.

“Okrugli sto predstavlja završnu aktivnost projekta pod nazivom ,,Uz videćeg pratioca do samostalnosti.“ Cilj je  unapređenje položaja osoba oštećenog vida na lokalnom nivou u Crnoj Gori, kao što je  inkluzija osoba oštećenog vida i podizanje svijesti u zajednici”, istakao je Marko Nikolić predsjednik Organizacije slijepih za Nikšić,Šavnik i Plužine.

“U periodu od četiri mjeseca smo zaposlili tri videća pratioca, jednog u Nikšiću, Podgorici i Herceg Novom.Odradili smo 10 tutorijala kako treba pristupiti kkda je osoba oštećenog vida u pitanju. Odradili smo studiju izvodljivosti.  Imamo još da odradimo monitoring i evaluaciju”, rekao je Nikolić.

“Usluge socijalne i dječije zaštite za OSI nisu ni dostupne, nedostaju mnoge koje su neophodne za život,prije svega za uključenje u društveno zajednicu OSI, rezultati su studije, istakla je autorka Katarina Bigović Kulić.

Situacija na teritoriji Nikšić je alarmantna,nedostaje ogroman broj soijalnih usluga koje su neophodne da bi osobe oštećenog vida mogle da žive u Nikšiću.

,,Konkretno usluga koja je dostupna jeste usluga videćeg pratioca,ali sa druge sa strane nemamo usluge koje su dostupne recimo za osobe oštećenog vida,kao što je gestovni tumač,mnemamo psihosocijalno savjetovanje. Donedavno je nedostajala usluga od prevoza vrata do vrata mjesec dana nakon što je zaključena studija  za osobe koji su korisnici invalidskih kolica. Sa druge strane za osobe oštećenog vida ne postoji usluga peripatologa – instruktora koji će ih obučiti da se kreću uz pomoć bijelog štapa.“

Pored Nikšića,studija obuhvata  Herceg Novi i Podgorica.

,,Situacija u Herceg Novom je još alarmantnija,jer negdje,mnogi učesnici fokus grupa koji su učestvovali, u toku izrade studije,istkali su da nemaju podršku kada je u pitanju roditeljstvo,odnosno porodični život i da i m to negdje najviše nedostaje, dok Podgorica prednjači u odnosu na broj dostupnih usluga,ali koje nažalost nisu održive. One se sprovode od strane NVO sektora i od projekta do projekta,tako da one nisu kontinuirane i osobe ne mogu računati na u dužem vremenskom intervalu na takvu vrstu podrške.“

Projekat je podržan u sklopu programa OCD u Crnoj Gori od osnovnih usluga do oblikovanja politika M’BASE koji sprovodi Centar za građansko obrazovanje (CGO) u partnerstvu sa Fondacijom Friedrich Ebert Stiftung (FES), Centar za zaštitu i proučavanje ptica (CZIP) I NVO Politikon. Projekat finansira Evropska Unija, a kofinansira Ministarstvo javne uprave.

Andrija Vasiljević

foto/video:RTNK

NIKŠIĆ PROGNOZA