(FOTO/VIDEO) Čuvari nematerijalnog kulturnog blaga Crne Gore i Žabljaka: KUD “Radoje Dakić Brko”

I pored neadekvatnih uslova u kojima rade Kulturno-umjetničko društvo (KUD) “Radoje Dakić- Brko” sa Žabljaka decenijama čuva nematerijalno kulturno blago Crne Gore i grada pod Durmitorom. Okuplja veliki broj djece i rekreativaca , a kako su u lokalnoj upravi svjesni značaja koje Društvo ima, posebno za podmladak Žabljaka, učiniće sve da im obezbijede bolje uslove za rad.

A uživaju mladi Žabljačani u čarima folklore, radujući se svakom novom koraku, koreografiji, nastupu, putovanju, druženju.

A mnoge su generacije prošle taj put koji je od osnivanja 50-tih godina prošlog vijeka trasiralo KUD “Radoje Dakić Brko”. Bili su dio svake manifestacije na Žabljaku, predstavljali su grad pod Durmitorom na brojnim smotrama, u zlatnim godinama bili  su i domaćini i okupljali brojna društva sa prostora bivše Jugoslavije.

“Bilježi KUD sa Žabljaka i dane kad nijesu radili, ali pamti one koji su ostavili neizbrisive tragove i prijateljstva”, kaže koreograf Đuro Stevović.

A zaslužuju više i bolje. Međutim, i pored ekstremno loših uslova u kojima rade okupljaju veliki broj djece ali i rekreativaca.

U lokalnoj upravi su više nego svjesni neadekvatnih uslova u kojima radi KUD “Radoje Dakić Brko”, kaže Slađana Knežević iz opštinskog Sekretarijata za upravu i društvene delatnosti, ali i njegovog značaja za podmladak Žabljaka.

Akcenat je na dešavanjima u gradu koja su obilježila i ljetnju i zimsku turističku sezonu, ali i druge važne događaje gdje je Opština željela da da svoj pečat i tu je KUD “Radoje Dakić Brko” dao nemjerljiv značaj, kaže Knežević.

Stoga će se lokalna uprava potruditi da ih na svaki način podrži.

Vjerujemo da će članovi KUD “Radoje Dakić Brko” još dugo biti čuvari nematerijalnog  kulturnog blaga Crne Gore i Žabljaka, da će kao i do sada uzeti učešća u manifestacijama i događajima, i turistima biti pravi prezenteri naše tradicije i kulture.

Marina Radojević

Foto/video: RTNK

NIKŠIĆ PROGNOZA