Fondacija Blažo Sredanović: Po hiljadu eura za 20 cetinjskih penzionera

Fondacija Blažo Sredanović donirala je novčanu pomoć od po 1.000 eura za dvadeset porodica penyinera na Cetinju, sa rang liste koju je sačinila komisija koju je osnovao UO  Udruženja penzionera Cetinje.

Kako navode u saopštenju na sjednici održanoj 20. maja članovi Upravnog odbora Fondacije Blažo Sredanović su donijeli odluku o dodjeli 20 hiljada eura pomoći ekonomski ugroženim porodicama cetinjskih penzionera.

Fondacija Blažo Sredanović utemeljena  je kako bi  pomagala ekonomski najugroženijim porodicama na Cetinju, ali i dodjeljivala nagrade stvaraocima koji su posebno doprinijeli kulturnom, umjetničkom i naučnom napretku i afirmaciji Cetinja.

Kako ističu osnivač Fondacije, kroz koju nastavlja svoj višegodišnji društveni i humanitarni angažman,   je ugledni crnogorski iseljenik  Blažo Sredanović.

Članovi UO Fondacije su publicista Marko Špadijer, slikar Luka Lagator, biznismen i humanista Ivo Đukanović, advokat Nikola Belada, lingvista i dekan FCJK Aleksandar Radoman, bivši gradonačelnik Prijestonice Cetinje Aleksandar Kašćelan, novinarka Tanja Pavićević i direktor Fondacije Srđan Čović.

Foto: RTCG

NIKŠIĆ PROGNOZA