„Fab lajvu“ dozvola tek kad plate komunalije

Sekretarijat za urbanizam i održivi razvoj ponovo je odbio zahtjev podgoričke kompanije „Fab live“ da joj izda upotrebnu dozvolu za apartmanski hotel od 14 spratova i dvije zgrade, kompleks Tre canne, jer Opštini Budva nijesu plaćane komunalije za taj luksuzni kompleks.

„Odbija se zahtjev ‘Fab live’ DOO Podgorica za izdavanje upotrebne dozvole za objekat izgrađen na katastarskoj parceli u Budvi, kao neuredan“, piše u rješenju resornog sekretarijata u koje su „Vijesti“ imale uvid.

To je šesti put da Sekretarijat za urbanizam i održivi razvoj odbija da izda upotrebnu dozvolu u protekle četiri godine.

Opštinski sekretarijat isto rješenje je donio i početkom februara odbijajući zahtjev, da bi „Fab live“ potom predao novi, o kome je sada donijeto istovjetno rješenje.

„Razmatrajući zahtjev, Sekretarijat je utvrdio da uz njega nije priložena dokumentacija propisana članom 120 Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata, a u vezi člana 227 Zakona o planiranju i izgradnji objekata …“, navodi se između ostalog u rješenju.

Kompleks „Tre canne“ obuhvata centralni kulu od 14 spratova u kojoj je apart hotel, te još dvije osmospratnice izgrađene tik uz hale Jadranskog sajma.

Sekretarijat za urbanizam i održivi razvoj je takođe ranije odbio zahtjev „Fab live“ da izda upotrebnu dozvolu za apartmanski hotel zbog neriješenog pitanja komunalija sa podgoričkom kompanijom.

Opština je i u junu 2020. odbila da izda upotrebnu dozvolu za apart hotel.

Vrhovni sud je 2019. odbio zahtjev za reviziju i time potvrdio presudu Apelacionog suda kojom je odbačena tužba podgoričke kompanije „Fab live“ da joj Opština Budva isplati gotovo 2,1 milion eura na ime štete jer joj lokalna uprava nije izdala upotrebnu dozvolu za apart kompleks Tre canne.

Vijeće Apelacionog suda je sredinom novembra 2018. odbilo kao neosnovanu žalbu podgoričke građevinske kompanije i potvrdilo presudu Privrednog suda da Opština nije dužna „Fab liveu“ na ime naknade materijalne štete u vidu izgubljene dobiti da isplati iznos od 1.824.170 eura, sa zakonskom kamatom 253.786 eura.

Kompanija „Fab live“ utužila je Opštinu Budva radi naknade materijalne štete u vidu obične štete i izgubljene dobiti, kao i nematerijalne štete zbog narušenog poslovnog ugleda. Spor je nastao jer luksuzni poslovno-stambeni kompleks Tre canne, koji je izgradila „Fab live“, ne može da dobije upotrebnu dozvolu, pošto Opština, kako su tvrdili u „Fab liveu“, nije izvršila ugovorene obaveze, zbog čega je investitor presavio tabak i utužio je.

„Fab live“ i Opština su krajem jula 2013. zaključile kompenzacioni ugovor kojim je 6,5 miliona eura naknade za komunalno opremanje kompleksa Tre canne plaćeno stanovima i poslovnim prostorima u tom objektu, uz saglasnost obje strane. Opštini je pripalo 17 apartmana, sedam poslovnih prostora i 26 garažnih mjesta, ukupno 2.100 kvadrata stambeno-poslovnog prostora u Tre canne, procijenjenih na 6,5 miliona eura, koliko su „Fab liveu“ obračunate komunalije.

Takođe, bilo je dogovoreno da će Opština Budva poslovno-stambene prostore prenijeti u vlasništvo Ministarstva finansija, na ime umanjenja poreskog duga, što je i bilo predviđeno članom 3 ugovora o komunalijama.

Opština Budva uknjižava na svoje ime nekretnine, ali iako im se „Fab live“ više puta obraćao da im se izda potvrda da su izmirili komunalije, to lokalna uprava nije učinila jer s druge strane Ministarstvo finansija je odbilo da preuzme poslovno-stambene prostore i time prebije poreski dug, jer upis prava svojine na nepokretnostima nije usklađen s izdatom građevinskom dozvolom.

To je bio i razlog da „Fab live“ podnese tužbu. Podgorička kompanija svoj tužbeni zahtjev je temeljila na tvrdnji da zbog neizdavanja potvrde o plaćenim komunalijama od strane Opštine su bili onemogućeni da pribave upotrebnu dozvolu za hotel i stave ga u funkciju, kao i da lokalna uprava nije izvršila komunalno opremanje urbanističke parcele na kojoj se nalazi Tre canne zbog čega su pretrpjeli štete.

Kompleks Tre canne našao se i na spisku investitora koji nijesu izmirili obaveze Regionalnom vodovodu.

„Hotelski kompleksi odavno su useljeni, a da prethodno nijesu dobili upotrebne dozvole, jedan od uslova je bilo plaćanje naknade za investicije Regionalnom vodovodu, što niko nije učinio.

Izvor, foto: Vijesti

NIKŠIĆ PROGNOZA