EUROPOL prepoznaje iskorake MUP-a u borbi protiv kriminala

Ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović sastao se u Briselu sa direktoricom EUROPOL-a, Katrin De Bol. Na sastanku je istaknuta odlična saradnja sa jasnom voljom sa obje strane da se u budućem periodu ova saradnja dodatno ojača.

De Bol je istakla da je EUROPOL prepoznao da MUP i Uprava policije žele da naprave dodatni iskorak u borbi protiv organizovanog kriminala u narednom periodu.

Kako navode u saopštenju MUP-a, De Bol je naglasila da je evidentna velika važnost u borbi protiv djelovanja organizovanih kriminalnih grupa i da usljed toga aktivnosti koje se sprovode uz pomoć EUROPOL-a u narednom periodu će biti dodatno intenzivirane kako bi se zajednički stalo na put ovom obliku kriminalnih aktivnosti.

U tom pravcu kroz saradnju sa EUROPOL-om Ministarstvo unutrašnjih poslova će imati dodatne pogodnosti i alate na raspolaganju.

Istaknuta je važnost podataka koji su dostavljeni Crnoj Gori presretanjem komunikacije preko aplikacije „Sky“, u procesu otkrivanja počinilaca krivičnih djela.

„Aktivnosti koje se trenutno realizuju u Ministarstvu unutrašnjih poslova su ohrabrujuće i prepoznate su kao osnaživanje institucije koja u narednom periodu treba da bude snažna podrška radu Specijalnog državnog tužilaštva, i u tom pravcu Šaranović je istakao da će apsolutno svi kapaciteti MUP-a biti na raspolaganju SDT-u u procesu uspostavljanja vladavine prava. Ministar je upoznao sagovornicu da je Crna Gora, kroz nekoliko strateških dokumenata koji tretiraju problematiku teškog i organizovanog kriminala kao nacionalne prioritete u borbi protiv teškog i organizovanog kriminala, prepoznala sljedeće oblasti: visokorizične organizovane kriminalne grupe, krijumčarenje narkotika, korupcija sa posebnim fokusom na korupciju na visokom nivou, ilegalne migracije i trgovina ljudima , krijumčarenje akciznih roba – s fokusom na cigarete, sajber kriminal i dr“, navode u saopštenju.

Konstatovano je da je tokom 2023. godine policija Crne Gore ostvarila zapažene rezultate u oblasti suprotstavljanja ilegalnim migracijama, posebno kroz kontinuirane zajedničke aktivnosti međunarodne operativne policijske saradnje sa EUROPOL-om i partnerskim službama iz EU i našeg regiona.

Šaranović je naveo da se strateški i operativni prioriteti, u skladu sa policijsko-obavještajnim modelom, sistemski i kontinuirano usklađuju sa EU i EUROPOL-om kroz EMPACT.

Na kraju razgovora sagovornici su obostrano konstatovali da prvi koraci 44. Vlade Crne Gore jasno pokazuju snažno opredjeljenje u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije i istaknuta su očekivanja da će potrebni rezultati biti isporučeni u najkraćem roku, što će uticati i na ispunjavanje privremenih mjerila iz poglavlja 23 i 24. Uvjereni da će Ministarstvo unutrašnjih poslova nastaviti dobar kurs zaključeno je da se samo zajedno, jačanjem saradnje, može efikasno odgovoriti savremenim izazovima bezbjednosti.

Foto: MUP CG

Pročitajte još:

NIKŠIĆ PROGNOZA

Table of Contents