EU sa pravom upozorava na dugotrajna suđenja

Crna Gora u godini pred nama mora da se pozabavi rješavanjem dugotrajnosti suđenja i čestih odgađanja u slučajevima organizovanog kriminala, piše u dokumentu koji je usvojila Vlada, a tiče se nedavnog izvještaja Evropske komisije o našoj državi.

Kako je navedeno u dokumentu, potrebno je da se obezbijedi jače međusobno razumijevanje između sudova i tužilaštva u vezi sa ključnim pravnim konceptima kao što su pranje novca i kvalitet dokaza, te da se pozabavimo rizicima od korupcije.

“I infiltracije organizovanog kriminala u organe za sprovođenje zakona i pravosuđe sprovođenjem snažne politike prevencije i pružanjem strogog odgovora pravosuđa na otkrivene slučajeve”, navodi se u dokumentu.

Kako je napisano, treba da se poveća efikasnosti krivičnih istraga uspostavljanjem potpuno “funkcionalnog interoperabilnog sistema sa jedinstvenom funkcijom pretraživanja i sistemom upravljanja predmetima koji dijele tužioci i istražitelji”.

U Izvještaju EK piše da je Crna Gora između određenog i umjerenog nivoa spremnosti u borbi protiv organizovanog kriminala.

Postignut je, kako se navodi, određeni napredak u adresiranju prošlogodišnjih preporuka, posebno u pogledu efikasnosti krivičnih istraga.

“Primjećuje se da je Crna Gora povećala broj istražitelja i eksperata u ključnim oblastima,kao što su finansijske istrage, sajber kriminal i posebne istražne mjere.Izvještaj u ovom dijelu detaljnije navodi da je Crna Gora sprovela ambicioznu reformu ljudskih resursa policije: otvorila je nova radna mjesta, formirala nove jedinice i zaposlila novo osoblje. Evidentirano je da su uhapšeni istaknuti članovi organizovanih kriminalnih grupa, kao i pojedini najviši zvaničnici iz institucija za sprovođenje zakona, što ukazuje na duboku infiltraciju organizovanog kriminala u državne strukture”, navodi se u izvještaju Vlade.

Ipak, ocjena je da nije bilo pravosnažne sudske odluke o organizovanom kriminalu u oblastima kao što su šverc duvana, pranje novca, trgovina ljudima ili sajber kriminal.

“Bilans ostvarenih rezultata u konačnoj konfiskaciji imovine ostao je veoma ograničen. Ocjena je da Crna Gora tek treba da se pozabavi određenim sistemskim nedostacima koji utiču na njen sistem krivičnog pravosuđa u cjelini, uključujući i način na koji se predmeti organizovanog kriminala vode u sudovima”, podsjećaju iz Vlade citirajući izvještaj EK.

Foto: Envatoelements

NIKŠIĆ PROGNOZA

Table of Contents