Eko-tim: Rezultati Vlade u sprovođenju Zelene agende za Zapadni Balkan poražavajući

Duboka polarizacija između vladajuće većine i opozicije, zategnuti odnosi i nepovjerenje, nedovoljni kadrovski kapaciteti, nepostojanje jasno definisanih uloga i odgovornosti i funkcionalnog mehanizma međusektorske koordinacije samo su neki od razloga koji su doveli do loših rezultata Vlade u sprovođenju obaveza iz Zelene agende za Zapadni Balkan, saopštila je nevladina organizacija (NVO) Eko-tim.

To se navodi u sveobuhvatnoj analizi strateškog i zakonodavnog okvira u oblastima relevantnim za Zelenu agendu koju je sprovela ova NVO.

“Do sada, od 58 konkretnih mjera, realizovana je svega jedna mjera iz svih pet stubova Zelene Agende za Zapadni Balkan, odnosno dva odsto od ukupnog broja mjera. U toku je realizacija 47 odsto mjera, dok je 51 odsto od ukupnog broja mjera nerealizovano. Iako je Zelena agenda za Zapadni Balkan ključni pokretač tranzicije ka modernim, karbonski neutralnim ekonomijama koje su otporne na klimatske promjene, trenutna politička situacija u Crnoj Gori, okarakterisana je nedovoljnom ambicijom i voljom, te nedostatkom prioritizacije ovog procesa, što rezultira lošoj dinamici sprovođenja mjera iz Akcionog plana Zelene agende za Zapadni Balkan”, ističe Andrija Krivokapić iz Eko-tima.

Kako se navodi u saopštenju, usvajanjem Evropskog zelenog dogovora, Evropska unija (EU) se opredijelila da bude globalni lider i pokretač tranzicije ka nultim emisijama koji pomaže i podstiče druge da slijede isti put.

„Zapadni Balkan, uključujući i Crnu Goru, se pridružio ovoj inicijativi potpisivanjem Sofijske deklaracije o Zelenoj agendi za Zapadni Balkan 10. novembra 2020. godine“, dodaje se u saopštenju.

Iz Eko-tima poručuju da je Zelena agenda za Zapadni Balkan instrument za ostvarivanje Evropskog zelenog dogovora u regionu.

Istakli su da su se zemlje regiona obavezale na sprovođenje Zelene agende kao svojevrsne „mape“ za niz konkretnih akcija i mjera koje treba da dovedu do „niskougljeničnog“ razvoja regiona i privrednog rasta u skladu sa načelima održivog razvoja.

„Postizanjem Evropskog zelenog dogovora na nivou Evropske unije i inicijativom u okviru Berlinskog procesa, Zelena agenda za Zapadni Balkan postaje pravno obavezujuća za države Zapadnog Balkana, a time i važan faktor uspješnosti pretpristupnog procesa Crne Gore sa Evropskom unijom“, navodi se u saopštenju Eko-tima.

“Kako bi se stanje poboljšalo, neophodno je podići stepen političkog opredjeljenja za pitanja Zelene Agende za Zapadni Balkan, obezbijediti budžetska sredstva za sprovođenje mjera, raditi na unaprijeđenju kapaciteta institucija zaduženih za sprovođenje Zelene agende za Zapadni Balkan, uključiti širu javnost, obezbijediti fer i transparentan proces”, zaključio je Krivokapić.

Foto: NVO Eko-tim

NIKŠIĆ PROGNOZA