Eko fond: Revizijom poslova i transakcija utvrđene nepravilnosti i obaviješteni nadležni organi

Dužni smo da poštujemo odluku nadležnog tužilaštva, i iznošenjem daljih informacija, ne utičemo na tok postupka, poručilo je rukovodstvo Fonda za zaštitu životne sredine, Eko-fond, povodom aktivnosti Specijalnog državnog tužilaštva i Specijalnog policijskog odjeljenja, u predmetu čiji su podnosioci krivične prijave.

Podsjećamo, bivši izvršni direktor Eko fonda Jovan Martinović i Andrej Nedović zaposleni u toj kompaniji, osumnjičeni su da su nepropisnom dodjelom emisionih kredita kompaniji Uniprom pribavili korist višu od 20 miliona eura.

“Naime, dolaskom novog rukovodstva, postupajući u skladu sa zakonom i u duhu domaćinskog upravljanja, a u cilju utvrđivanja zatečenog stanja, izvršilo je reviziju svih poslova i transakcija koje su obavljene u prethodnom periodu, kojom prilikom su utvrđene određene okolnosti za koje se smatralo da predstavljaju nepravilnosti u radu. Ponašajući se odgovorno i čuvajući interes Fonda kao i javni interes, o utvrđenim nepravilnostima informisani su nadležni organi, uključujući i Državno tužilaštvo”, naveli su u saopštenju.

Obzirom da je predmet označen stepenom tajnosti, iz Eko-fonda poručuju da su dužni da “poštujemo odluku nadležnog tužilaštva, i iznošenjem daljih informacija, ne utičemo na tok postupka”.

“I ovim zaključujemo da se rukovodstvo Eko-fonda neće izjašnjavati po ovom predmetu sve dok se ne steknu pretpostavke neugrožavanja samog postupka.

izvor:CDM

NIKŠIĆ PROGNOZA