Dukaj: Reforma javne uprave je kompleksan proces

Ministar javne uprave Maraš Dukaj govorio je na ministarskom panelu “How can governments win the talent race?” u onlajn formatu u okviru političkog dijaloga na visokom nivou o reformi javne uprave u organizaciji Regionalne škole za javnu upravu (ReSPA), uz podršku Evropske unije u Sarajevu.

„Reforma javne uprave je kompleksan proces i 44. Vlada Crne Gore je u ovom sazivu, prepoznala reformu javne uprave kao jednu od ključnih oblasti u procesu daljih evropskih integracija. Naš strateški dokument je usaglašen sa revidiranim principima dobre javne uprave koje je SIGMA objavila, sa jednim ciljem, a to je da stvorimo javnu upravu zasnovanu na profesionalnim i kompetentnim službencima, te da se proces digitalizacije upotrijebi za kreiranje javnih servisa koji su u skladu sa potreba građane i privrede”, kazao je ministar Dukaj na panelu.  

Ministar Dukaj je istakao nekoliko ključnih postignuća koji predstavljaju značajne iskorake prema ostvarivanju zajedničkog cilja zemalja Zapadnog Balkana. 

„Crnogorska administracija snažno ulaže u digitalnu transformaciju, kako bi poboljšala pristup uslugama i komunikaciju sa građanima. Uvođenje e-uprave, elektronskog potpisa, elektronskog plaćanja i drugih ključnih sistema, koje smo kreirali u prethodnom periodu, omogućilo je efikasniju i transparentniju komunikaciju između državnih organa i građana, smanjujući birokratiju i olakšavajući pristup informacijama i uslugama. Ovi napori su posebno bili izazovni tokom sajber napada prethodne godine, a koji su osjetile sve zemlje regiona“, kazao je Dukaj.

On je napomenuo da se predano radi na zaokruživanju pravnog osnova za dalji razvoj crnogorske javne uprave, kao što je  Zakon o Vladi kojim će se riješiti niz pitanja i demokratski procesi dodatno unaprijediti. 

„Takođe, transparentnost i otvorenost, kao i participacija građana u donošenju odluka je u prioritetu Vlade“, naglasio je Dukaj. 

Ministar Dukaj je kazao i da je poseban fokus na decentralizaciji i unapređenju lokalne samouprave u moderan i funkcionalan sistem. Crna Gora po prvi put, u saradnji sa međunarodnim partnerima, pristupila je Analizi koji će nam pomoći u daljem planiranju politika i procesu decentralizacije. 

„Svi ovi napori su usmjereni ka stvaranju modernog i atraktivnog okruženja za naše zaposlene, privlačenju raznovrsnih talenata i omogućavanju našim službenicima da se razvijaju i ostvaruju svoj pun potencijal. Naša vizija je da javna uprava bude mjesto gdje talenti prosperiraju, gdje inovacije postaju sastavni dio našeg rada i gdje se našim građanima pružaju najbolje usluge“, zaključio je ministar Dukaj.

„Jednom godišnje, ReSPA okuplja najznačajnije aktere u RJU iz regiona i Evropske komisije, naše partnere i OCD kako bi razgovarali o temama koje direktno utiču na kvalitet života naših građana, okruženje pogodno za naše poslovanje i sveukupno ishode politike, uključujući nivoe povjerenja u naše institucije. U ovogodišnjem dijalogu o politikama, naš fokus je na ljudskim resursima i našoj javnoj upravi, koji su prepoznati kao okosnica svih reformskih agenda. Čvrsto vjerujem da se svi možemo ujediniti oko principa i vrijednosti koje javne upravu čine atraktivnim izborom za zapošljavanje, posebno za mlade“, rekla je Maja Handjiska-Trendafilova, direktorka ReSPA.

Na ministarskom panelu naglašena je ključna potrebu za privlačenjem mladih stručnjaka u sektor javne uprave, kao neophodnost modernizacije javnih institucija. Politički dijalog je takođe poslužio kao vrijedna platforma za razmjenu različitih uspješnih praksi u regionu u pogledu privlačenja mladih stručnjaka. 

Politički dijalog na visokom nivou o reformi javne uprave okupio je ministre iz regiona i visoke predstavnike Evropske komisije zadužene za reformu javne uprave, institucije, predstavnike mladih i OCD-a koji su razgovarali o ključnim aspektima za održiv i inkluzivan rast regiona i put ka integraciji u EU. 

Ministri i zamjenici ministara zaduženi za reformu javne uprave ministar javne uprave Crne Gore Marash Dukaj, ministarka za parlamentarne odnose Albanije Elisa Spiropali, ministar pravde Bosne i Hercegovine, Davor Bunoza, ministar za informaciono društvo i upravu Severne Makedonije Azir Aliu i ministar za državnu upravu i lokalnu samoupravu Srbije Aleksandar Martinović,  obavezali su se da će uložiti dodatne napore na osmišljavanju i sprovođenju politika i akcija, promovisanje učešća mladih i zajedničko kreiranje politike i pružanje usluga i unapređenja javne uprave zemalja Zapadnog Balkana.

Foto: MJU

Prijava
Obavijesti o
0 komentara
Umetnuti fidbek
Vidi sve komentare
NIKŠIĆ PROGNOZA