Državni sekretar MUP-a na sastanku Civilne zaštite NATO-a u Briselu

Nacionalni koordinator za otpornost i državni sekretar Ministarstva unutrašnjih poslova Petar Koprivica prisustvuje dvodnevnom zasijedanju Civilne zaštite NATO-a „The Resilience Committee’s Civil Protection Group“ (CPG) koje se održava u sjedištu Alijanse u Briselu.

Sastanci Civilne zaštite (CPG) posvećeni su razmatranju najnovijih trendova i izazova u oblasti civilne zaštite i upravljanja kriznim situacijama, sa posebnim osvrtom na ulogu NATO-a u pružanju podrške članicama Alijanse u tim oblastima, navode iz MUP-a. 

Razmatrani su i strateški razvoji NATO-a u oblasti otpornosti, zadaci proizašli iz procjene otpornosti iz 2022. godine, civilni aspekti podrške domaćina, proces planiranja odbrane NATO-a, pripravnost na CBRN (hemijske, biološke, radiološke i nuklearne prijetnje) itd.

Koprivica je u diskusiji istakao da u sve složenijem i povezanijem svijetu, otpornost predstavlja temelj naše kolektivne sigurnosti.

„To nije samo fraza, već vitalna komponenta naše sposobnosti da izdržimo i oporavimo se od različitih izazova, bilo da su to prirodne katastrofe, sajber napadi ili hibridne prijetnje. Danas, više nego ikada, izgradnja otpornosti je ključna za zaštitu naših građana i očuvanje načina života“, kazao je Koprivica.

Kako bi na nacionalnom nivou osnažila svoje kapacitete u pogledu otpornosti, Crna Gora je u tom pravcu preduzela korake u formiranju Nacionalnog međuresornog operativnog tima za otpornost (NOTOT), dodaje se u saopštenju. 

Foto: MUP

NIKŠIĆ PROGNOZA