Država se ne interesuje za rudna bogatstva

Osim eksploatacije šljunka i pijeska, i pored brojnih obećanja, na teritoriji opštine Berane godinama se ne preduzimaju nikakve mjere da se nalazišta mineralnih sirovina stave u funkciju adekvatnog iskorišćavanja. To se nije desilo iako se u strateškim planovima i dokumentima mineralne sirovine knjiže kao značajan razvojni potencijal opštine. Stručnjaci upozoravaju da nije dobro što država ne pokazuje interesovanje za valorizaciju prirodnih bogatstava, piše Dan.

– Država je poslednjih decenija pala i na ispitu koji se odnosi na adekvatno iskorišćavanje mineralnih sirovina. Sve aktivnosti koje su se ticale ove problematike odvijale su se dok se Berane nalazilo u sastavu velike Jugoslavije. Svjedoci smo da su tada uspješno radili i Ciglana i Rudnik mrkog uglja, a rađeno je i na stvaranju ambijenta za valorizaciju drugih nalazišta rude. To je bio period kad je postojao tadašnji Fond za nerazvijena područja, i kada se vodilo računa o ravnomjernom regionalnom razvoju. Od kako je to nestalo sve je praktično stavljeno pod ključ, jer država Crna Gora jednostavno nije pokazala interesovanje da se ovi potencijali stave u funkciju razvoja beranskog kraja. To je prava šteta jer se radi o resursima koji mogu da donose velike benefite – smatra inženjer Milić Joksimović, nekadašnji rukovodilac pojedinih privrednih kolektiva u Beranama.

U strateškim dokumentima je zapisano da na teritoriji opštine Berane postoje nalazišta mrkog uglja, opekarske gline, olova i cinka i tehničko-građevinskog kamena. Navodi se da se ukupne rezerve mrkog uglja procjenjuju na 30 miliona tona, dok se u rejonu planine Sjekirice procijenjena nalazišta rude olova i cinka kreću oko16 miliona tona. Zapisano je da se poznati i istraženi lokaliteti opekarskih glina odgovarajućeg kvaliteta za proizvodnju opekarskih proizvoda nalaze u Budimlji, Jasikovcu i Polici i to površine 30 hektara sa procijenjenim rezervama od preko šest miliona metara kubnih.

Takođe, naznačeno je da kanjon korita rijeke Bistrice u dužini više od 15 kilometara raspolaže granitnim kamenom tamno sivozelenkaste boje koja se može obrađivati kao mermer, odnosno granit. No, i pored toga poznato je da je beranska ciglana sravljena sa zemljom, iako je, kao nastariji privredni kolektiv u ovom kraju decenijama uspješno radila. Takođe, ni od eksploatacije drugih rudnih bogatstava nema ništa, dok se rudnik mrkog uglja već treću godinu nalazi se u stanju mirovanja, bez obzira što je nekada, uz angažovanje i do 600 rudara, uspješno radio.

Opekarska proizvodnja kao razvojna šansa

Da proizvodnja opekarskih proizvoda predstavlja razvojnu šansu Berana tvrdi se i u strateškim dokumentima građevinarstva u Crnoj Gori.
– Opekarske gline su značajna sirovina sa razvojnog aspekta, posebno ako se ima u vidu stalan porast potražnje i potrošnje opekarskih proizvoda u Crnoj Gori. Samo na nalazištu Jasikovac rezerve opekarske gline su 1,3, a perspektivne 2,1 milion tona. Izgradnja fabrike za pokrivni crijep bila bi dovoljna za domaće potrebe. U Crnoj Gori ne postoji nijedna ciglana, a moguće je aktiviranjem ponuditi širok asortiman proizvoda: keramički blokovi, monta cigle, fert gredice, izolacioni blokovi, puna i giter cigla i tome slično – navodi se u pomenutoj strategiji.

Izvor, foto: Dan

NIKŠIĆ PROGNOZA