„Država mora kontinuirano raditi kako bi se unaprijedio položaj djece i osoba sa autizmom“

Potpredsjednik Vlade Crne Gore i ministar sporta i mladih Dragoslav Šćekić sastao se sa direktoricom Udruženja mladih sa hendikepom Crne Gore Marinom Vujačić i sa predsjednicom Fondacije ,,Ognjen Rakočević” Valentinom Rakočević.

One su na sastanku potpredsjednika Šćekića upoznale o ciljevima, misiji i nekim od aktivnosti koje sprovode UMHCG i Fondacija “Ognjen Rakočević“, kao i o problemima sa kojima se suočavaju u radu i praksi.

“Sagovornici su se saglasili da je položaj mladih sa invaliditetom u Crnoj Gori veoma izazovan i svakako da država mora kontinuirano odlučnije raditi kako bi se, uz stalnu međuresornu i međusektorsku saradnju, taj položaj poboljšao”, saopšteno je iz Vlade.

Na sastanku je, takođe, istaknuto da se djeca, mladi i osobe sa autizmom u Crnoj Gori suočavaju sa izazovima kao što su nedovoljni resursi i neujednačene prakse i pristupi, a da unapređenjem ljudskih i povećanjem prostornih kapaciteta, te uvođenjem savremene opreme država može poboljšati taj položaj.

“Nedostatak stručnog kadra se može premostiti stipendiranjem u okviru stručnih programa za obrazovanje kadra neophodnog u ovoj oblasti. Unapređenje multisektorskog rada nadležnih institucija, sektora i zajednica u oblasti usluga za djecu sa smetnjama u razvoju treba da donese direktne koristi i djeci i njihovim porodicama”, saopšteno je iz Vlade.

Dostupni podaci za Crnu Goru govore da ima oko 4.000 djece iz spektra autizma na nivou države, dok njih oko 270 koristi usluge Centra za autizam, razvojne smetnje i dječju psihijatriju „Ognjen Rakočević”.

“Uz neophodnost adekvatnijih baza podataka i registara, naglašena je i važnost rane identifikacije i intervencije”, ističe se.

Ravnopravnost položaja svih mladih osoba u svim društvenim oblastima u crnogorskom društvu je ono za šta se zalaže i resor za demografiju i mlade i Ministarstvo sporta i mladih.

“Istaknuto je i da se kroz aktivnosti Savjeta za prava djeteta mogu sprovoditi brojne inicijative koje će doprinijeti postizanju ravnopravnosti i stvaranja jednakih šansi. U tom kontekstu, biće održana i tematska sjednica posvećena položaju djece i osoba s autizmom i njihovih porodica”, dodaje se u saopštenju.

Prijava
Obavijesti o
0 komentara
Umetnuti fidbek
Vidi sve komentare
NIKŠIĆ PROGNOZA