Đurović i Petrić učestvovali na konferenciji SZO: Parlament posvećen implementaciji obaveza

Predsjednik Odbora za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje Dejan Đurović i predsjednik Odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje Dražen Petrić učestvovali su na Nacionalnim multisektorskim konsultacijama: „Efikasna kontrola upotrebe duvana u Crnoj Gori: mitovi, izazovi i rješenja“.

Nacionalne multisektorske konsultacije su održane u okviru dvodnevne ekspertske posjete Svjetske zdravstvene organizacije Crnoj Gori, u cilju pružanja podrške u implementaciji ratifikovane Okvirne konvencije za kontrolu upotrebe duvana.

Podsjećajući da svojim gabaritima upotreba duvana prevazilazi okvire javnozdravstvenog problema, predsjednik Odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje Dražen Petrić je istakao da pušenje osiromašuje porodice i zajednice, opterećuje zdravstveni sistem i ozbiljno narušava životnu sredinu.

On je ocijenio da je visoka prevalence korišćenja duvanskih proizvoda svojevrstan indikator da je neophodno insistirati na efikasnojoj implementaciji zakona.

Petrić je naglasio da “parlament ostaje posvećen dosljednoj implementaciji obaveza iz ratifikovane SZO Okvirne konvencije o upotrebi duvana, kao okosnice efikasne kontrole upotrebe duvana, nacionalnih napora na planu zaštite i očuvanja zdravlja, sprečavanja prijevremenog umiranja, kao i stvaranja uslova za pravičnije i inkluzivnije društvo.

Predsjednik Odbora je kazao da Odbor za zdravstvo, rad i socijalno staranje očekuje nova zakonska rješenja o kontroli upotrebe duvana i nikotinskih proizvoda, kako bi se u duhu dobre prakse i Konvencije regulisali novi duvanski i nikotinski proizvodi. Odbor će sa posebnom pažnjom pratiti implementaciju ostalih obaveza iz ratifikovane konvencije i promovisati multisektorsku saradnju u borbi protiv upotrebe duvana i nikotinskih proizvoda.

Predsjednik Odbora za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje Dejan Đurović, je podsjećajući da je duvan „jedini zakonom dozvoljeni proizvod koji ubija 50 odsto svojih potrošača, kada ga konzumiraju baš onako kako ga je proizvođač propisao“, istakao da „duvan predstavlja prijetnju po zdravlje i naše planete i životnu sredinu. Ne smijemo zaboraviti da jedna četvrtina oboljenja potiče iz životne sredine.

“Svaka faza proizvodnog lanca duvana je štetna po cjelokupni ekosistem: uzgajanje, prozivodnja, distribucija, odlaganje duvanskih prozivoda. Svaka faza se negativno odražava na pijaću vodu, vazduh koji dišemo, šume, plaže i ostale ljepote prirode“, rekao je Đurović.

On je istakao da održivi odgovor na problem upotrebe duvanskih proizvoda moramo tražiti u angažmanu svih sektora i cjelokupnog društva.

„Prepoznajući štetna dejstva cigareta kao jedne od najtoksičnijih vrsta otpada u životnoj sredini, naš Odbor će nastupati sa pozicija promocije principa ‘zagađivač plaća’ i bićemo posvećeni iznalaženju optimalnih zakonskih rješenja koja će omogućiti da kroz mjere efikasne kontrole duvana čuvamo zdravlje građana i zdravlje naše životne sredine. Ovakve mjere će bez sumnje donijeti benefite po životnu sredinu i zdravlje, ali će doprinijeti i ubrzavanju političkih procesa i procesa EU integracija“, poručio je Đurović.

Foto: Dan/Ivan Petrović

NIKŠIĆ PROGNOZA