Đukanović: Mladi najčešće napuštaju Crnu Goru zbog nezaposlenosti

Zvanični podaci pokazuju da je u proteklih deset godina stopa nezaposlenosti sve manja, ali te brojke ne uzimaju u obzir veliki odliv mladih ljudi iz Crne Gore, koji najčešće odlaze zbog nezaposlenosti, pa je vrlo simptomatično da li tu brojku možemo uzimati kao relevantnu, kazala je doc. dr Nikoleta Đukanović, istraživačica Sociološkog centra Crne Gore – SOCEN, na završnoj konferenciji u okviru projekta „Vještinama za 21. vijek do zapošljavanja mladih u Glavnom gradu Podgorica“.

Đukanović naglašava da se Glavni grad Podgorica suočava sa problemom nezaposlenosti, pri čemu na ovoj opštini, kao generatoru razvoja države u cjelini, leži najveća odgovornost za kreiranje i preduzimanje odgovarajućih mjera protiv nezaposlenosti.

Prema njenim riječima mladi ne posjeduju adekvatne socijalne vještine i kompetencije za tržište rada, i često obavljaju poslove za koje su prekvalifikovani ili za koje nemaju adekvatne vještine.

„Položaj mladih prilikom zapošljavanja je zabrinjavajuć, i mladi u Podgorici su u velikoj mjeri nezadovoljni zbog nezaposlenosti“, istakla je Dženana Šćekić, predstavnica Programa Ujedinjenih nacija za razvoj – UNDP.

Kao način za prevazilaženje ovog problema Šćekić navodi jačanje dijaloga i zajedničku saradnju institucija i civilnog sektora na svim pitanjima od značaja za mlade.

Projekti koji u svom fokusu imaju mlade, povoljno utiču na poboljšanje njihovog položaja, smatra Uroš Bulatović iz Unije mladih preduzetnika.

„Kroz ovakve primjere dajemo male pomake, određeni broj mladih dobija vještine, znanje i uključuje se, a potrebno je da se što više mladih uključuje da bi eko sistem mogao da osjeti velike promjene i bude prilagođen mladima“, dodaje Bulatović.

Kako navode u saopštenju organizator skupa, da bi se dugoročno riješio problem nezaposlenosti i odliva mladih ljudi iz Crne Gore neophodna je saradnja između lokalnih i nacionalnih donosilaca odluka sa institucijama obrazovanja, kako bi obrazovni sisitem bio kompatabilan sa potrebama tržišta rada.

U okviru ovog projekta sprovedeno je istraživanje i izrađen je policy sažetak, koji je predstavljen na konferenciji, i koji mapira ključne probleme mladih na tržištu rada i nudi preporuke donosiocima odluka i zainteresovanim stranama kako ovaj problem umanjiti u narednom periodu.

Projekat je realizovan u sklopu RELOAD programa koji finansira Evropska unija, a sprovodi Program Ujedinjenih nacija za razvoj u partnerstvu s lokalnim samoupravama, među kojima su Glavni grad, Prijestonica Cetinje i opštine Zeta i Danilovgrad čineći klaster „Središnji region“.

Foto: PROMOCON

NIKŠIĆ PROGNOZA