Divlja deponija kraj kontejnera na Koniku

Problem sa smećem u ulici Aleksandra Puškina javlja se godinama unazad. Građani koji žive u tom dijelu naselja Konik kažu da su tu cijelog života i da se svakodnevno suočavaju sa neprijatnim mirisima i smećem koje se širi oko kontejnera.

“Osjećamo se nemoćno. Sve smo probali da uradimo da se ovaj problem trajno riješi. To je postala naša svakodnevica. Osim raznih mirisa na koje smo se navikli, ta deponija je leglo zaraze”, kaže jedan od mještana.

Stanovnici te ulice objašnjavaju da “ponekad ima leševa životinja koje uginu i leže na suncu danima”, kao i da su zabrinuti da li će to imati posljedice po zdravlje.

“Mirisi su užasni, i još je veća sramota jer su kontejneri iza Doma zdravlja, a ponekad bude toliko smeća da se proširi u dvorište tog objekta”, kazala je jedna od mještanki tog naselja.

Iz Čistoće, kako je objasnila, “dolaze ali nedovoljno često”, i “ponekad samo isprazne kontejnere, a smeće okolo ostave i odu”.

Problem se ponavlja

Iz tog preduzeća su kazali da je “u pitanju lokacija na kojoj se skoro svakodnevno otpad odlaže pored najčešće praznih kontejnera. Dva puta u toku dana, u prvoj i drugoj smjeni, prazne se kontejneri”.

Kako navode, “to nažalost nije jedina lokacija u naselju koja se devastira na ovaj način”. Na ovoj, kao i još nekoliko lokacija na Koniku, već duži vremenski period, i pored redovnog pražnjenja kontejnera i čišćenja okolnog prostora, problem nepropisnog odlaganja otpada stalno se ponavlja.

Ocjenjuju da je na prostoru Konika “neophodno svaka dva do tri dana angažovati mehanizaciju, čišćenje je često neophodno realizovati i po dva dana zaredom, a u posljednjih 15 dana ova lokacija je čišćena pet puta”.

“Ukoliko se pored kontejnera nalazi manja količina komunalnog otpada, zaposleni ga uklone prilikom pražnjenja posuda, međutim, i pored redovnog pražnjenja kontejnera, skoro je svakodnevna slika velikih količina raznog otpada odloženog pored njih, zbog čega zaposleni nijesu u mogućnosti da ga uklone ručno već je potrebno angažovanje mehanizacije.”

Iz gradskog preduzeća navode da su “svakog dana, u tri smjene, ekipe angažovane na prostoru grada, a svi poslovi obavljaju se na osnovu planom utvrđene dinamike, i terenskim zapažanjima, koja se pripremaju na osnovu cjelodnevnih obilazaka koje obavljaju zaposleni.”

“Tokom dana, u tri smjene, izvrši se pražnjenje oko 4000 posuda (nadzemnih i polupodzemnih) raspoređenih na prostoru grada, kao i transport komunalnog otpada.”

“Dnevno se iz grada, na ovaj način, sakupi i na deponiju odveze u prosjeku 190 tona komunalnog otpada.”

Kazali su da “njihov rad i dalje prate primjeri nesavjesnog odnosa pojedinaca koji ne poštuju prostore namijenjene za pravilno odlaganje otpada”. Neophodno je, kako kažu, i svakodnevno angažovanje mehanizacije (građevinskih mašina, kiper kamiona za odvoz otpada) s ciljem uklanjanja nepropisno odloženog otpada pored kontejnera i sa javnih površina.

Na dnevnom nivou 300 tona otpada

“Da ova pojava jeste izražena i predstavlja veliki problem u radu Društva možda najbolje potvrđuje podatak da se dnevno iz grada u prosjeku ukloni oko 100 tona kabastog, biljnog i drugog nepropisno odloženog otpada. Na dnevnom se nivou ukloni oko 300 tona svih vrsta otpada”, tvrde iz Čistoće.

“Naši apeli i molbe upućene su pojedincima da vode računa o tome gdje odlažu otpad jer nepoštovanjem određenih mjesta stvaraju ružnu sliku, ali i usložnjavaju proces našeg rada, ako se uzme u obzir da se neke lokacije u toku dana moraju čistiti i po nekoliko puta.”

“Zbog nelegalnog odlaganja otpada od strane NN lica, dešavaju se situacije da nekoliko minuta nakon sanacije neuređenih odlagališta, neophodno dodatno angažovanje mehanizacije i radnika ovog Društva, jer nesavjesni pojedinci ponovo odlažu otpad čime se narušava izgled prostora oko posuda.”

O broju izvršilaca na terenu kažu da je promjenljiv i da je broj čistača javnih površina trenutno smanjen, pa je svakodnevno oko 100 izvršilaca angažovano na obavljanju poslova javne higijene.

“Trenutno imamo veći broj neposrednih izvršilaca koji su odsutni zbog privremene spriječenosti za rad. Zbog toga smo korigovali organizaciju posla tako da uspijevamo svakodnevno organizovati poslove transporta, odnosno pražnjenje posuda za komunalni otpad se odvija redovnom dinamikom”, objašnjavaju iz Čistoće.

Objasnili su da imaju probleme sa mehanizacijom, “kako zbog starosti vozila, tako zbog specifičnosti posla koje obavljaju”.

“U našoj radionici, zaposleni koji rade na održavanju vozila i mehanizacije ulažu svakodnevne napore na popravci vozila, dok je određeni broj vozila poslat u servise na opravku”, ističu iz tog javnog preduzeća.

Foto: Vijesti

NIKŠIĆ PROGNOZA