Delić: Opština Plužine uputila krivičnu prijavu protiv N.N. lica

Povodom slučaja blokade puta Plužine – Nikšić, kod sela Brezna, i problema koji je iznio Balša Blečić, reagovao je i predsjednik Opštine Plužine, Slobodan Delić, rekavši da je upućen u problem ali Opština ima ograničene mogućnosti djelovanja iako se trude da budu medijatori u rješavanju problema.

Opština je uputila krivičnu prijavu protiv N.N. lica za uništavanje vodovodne cijevi, jer nijesu zatekli počinioca na licu mjestu te apeluje da sve institucije koje su nadležne da se uključe u rješavanje ovog problema.

Delić takođe dodaje da kad se zvanično utvrdi indentitet počinioca/počinilaca da će pokrenuti odštetni zahtjev za naknadu nanijete štete nad javnim dobrom.

Dragana Papović
Foto: RTNK

NIKŠIĆ PROGNOZA