Danilović, Vuković i Ružičić izabrane za sudije Vrhovnog suda Crne Gore

Sudski savjet donio je odluku da se za sudije Vrhovnog suda Crne Gore izaberu dosadašnja sutkinja Višeg suda u Podgorici Senka Danilović, sutkinja Apelacionog suda Ana Vuković i sutkinja Upravnog suda Jelena Ružičić.

Time je broj sudija Vrhovnog suda popunjen sa 14 na 17 što znači da su samo dva mjesta upražnjena prema Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Vrhovnog suda Crne Gore.

Sutkinja Ana Vuković koja je napredovala u krovnu sudsku instancu kandidatkinja je i za predsjednicu Vrhovnog suda, čija pozicija je upražnjena od kraja 2020. godine.

Sudski savjet je na osnovu člana 35 Zakona o Sudskom savjetu i sudijama, a postupajući po javnom oglasu za izbor predsjednika Vrhovnog suda Crne Gore, sačinio listu kandidata koji ispunjavaju zakonom propisane uslove za izbor predsjednika Vrhovnog suda, koju će dostaviti Opštoj sjednici Vrhovnog suda na dalji postupak.

Na oglas se osim sutkinje Vuković prijavio i sudija Vrhovnog suda Ranko Vukić.

„Donijeta je odluka da se raspiše javni oglas za popunjavanje po jednog sudijskog mjesta u Apelacionom i Upravnom sudu Crne Gore, kao i odluka da se raspiše interni oglas za popunjavanje po jednog slobodnog sudijskog mjesta u Višem sudu i Osnovnom sudu u Podgorici“, saopštili su nakon sjednice SS.

To tijelo je dalo mišljenje na broj utvrđenih radnih mjesta u Predlogu pravilnika o izmjenama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Višeg suda u Podgorici I Su.br.62/23 od 30.10.2023.godine.

Sudski savjet je usvojio i Komunikacionu strategiju za sudove i Sudski savjet za period 2024-2026., sa Akcionim planom.

„Strategija je sačinjena uz podršku Kancelarije Savjeta Evrope u Podgorici, a u okviru programa „Osnaživanje odgovornosti u pravosudnom sistemu i unapređenje prava žrtava u Crnoj Gori “2023-2026 koji se realizuje u okviru zajedničkog programa Evropske unije i Savjeta Evrope “Horizontalni Mehanizam za Zapadni Balkan i Tursku”. Ovaj dokument definiše ciljeve, vrste, načine komunikacije i aktivnosti kako unutar sudova i Sudskog savjeta, tako i između sudske grane vlasti i javnosti, različitih ciljnih grupa i građana. Cilj ovog dokumenta jeste i kontinuirani rad na unapređenju kvaliteta komunikacije i predstavljanja u javnosti kako bi se povećalo povjerenje javnosti u rad sudova i Sudskog savjeta, a s druge strane i osnažio rad i ojačala uloga institucije u ostvarivanju nezavisnosti rada i drugih načela po kojima funkcionišu sudovi i Sudski savjet“, navodi se u saopštenju.

Foto: Luka Zeković/Vijesti

Prijava
Obavijesti o
0 komentara
Umetnuti fidbek
Vidi sve komentare
NIKŠIĆ PROGNOZA

Table of Contents