Danas prva sjednica o razgraničenju: Pregovori sa Podgoricom na koje se čeka sedam godina

Prva sjednica odbora za stvaranje uslova za funkcionisanje Opštine Tuzi zakazana je za danas u Ministarstvu javne uprave.

Sjednici će prisustvovati predstavnici odbora za razgraničenje ispred Opštine Tuzi Nik Đeljošaj, Emin Hadži i Nermin Alibašić, a interese Podgorice zastupaju Balša Špadijer, sekretar za finansije, Milica Kadović, v.d. direktora Direkcije za imovinu i Miljan Barović, sekretar za planiranje prostora, dok je predsjednik odbora Naim Đokaj, državni sekretar u ministarstvu.

– To je informativni sastanak gdje ćemo dogovoriti dalje aktivnosti odbora i njegov rad. Sjutra ćemo zakazati i prvu radnu sjednicu odbora, usaglasićemo dnevni red i sve ostalo – rekao je Naim Đokaj, predsjednik odbora.

Đokaj je ranije rekao za „Dan” da i Podgorica i Tuzi, pokazuju zainteresovanost da proces završe što brže, ali i što kvalitetnije. On je rekao i da je njegova uloga da koordinira sa Vladom. Đokaj je kazao da je najbolja praksa da odmah na početku definišu spornu i nespornu teritoriju, odnosno da riješe nespornu, a ukoliko se ne može dalje tu je arbitraža.

Gradonačelnica Podgorice Olivera Injac rekla je sredinom prošle sedmice da je njen cilj da se na dobrobit svih dođe do razgraničenja.

– Moja poruka je da sjednemo razgovaramo i dogovaramo. Arbitraža je možda i najbolje rješenje da se niko ne bi u svemu tome osjećao uskraćenim za bilo šta. Inters Glavnog grada je da naš razvoj ne bude limitiran zbog toga što proces razgraničenja nije završen sa susjednim opštinama, ali ne želimo da uskratimo ni razvoj tim opštinama – kazala je Olivera Injac.

Inače, Vlada je krajem februara prošle godine dala saglasnost na odluke o privremenom uređenju odnosa između Glavnog grada i Opštine Tuzi do konačne raspodjele imovine.

U trenutku kada su se intezivirali razgovori između Podgorice i Opštine Zeta stiglo je mišljenje Ministarstva javne uprave da se prvo moraju povući linije sa Tuzima.

Obje ove opštine odvojile su se od Podgorice političkim odlukama, odnosno promjenom zakona. Presudna je bila politička volja DPS-a za oba procesa.

Skupština je 27. aprila 2017. godine izmijenila Zakon o teritorijalnoj organizaciji Crne Gore po kome Tuzi dobijaju samostalnost od 1. septembra 2018. godine. Zeta je sa druge strane postala samostalna izmjenama Zakona o teritorijalnoj organizaciji u ljeto 2022. godine bez prelaznog roka. U ovom momentu u skupštinskoj proceduri je zahtjev poslanika DNP-a Milana Kneževića o izmjemama zakona kako bi se KO Dajbabe pripojile Zeti, međutim sudeći po glasanju na odborima nema volje da sepromjene donesu.

Kada je u pitanju imovina obje opštine traže, kako se u više navrata reklo 15 odsto imovine. Kada je u pitanju teritorija brojne su tačke sporenja od Korita do Skadarskog jezere, poput Deponije, Kuća Rakića, Cijevne, Botuna, Dajbaba, Mataguža…

Pred komisijama je vrlo zahtjevan posao. Naslijeđeni problem novim vlastima su i krediti uzimani za razvoj infrastrukture. Jedan takav Vodovoda vraća Glavni grad, a ne Opština Tuzi.

Prema sporazumu o privremenom razgraničenju prava i obaveze Glavnog grada preiejta su na Opštinu Tuzi kada je u pitanj KIC- „Malesija“, Služba zaštite i spašavanja obavlja poslove na teritoriji opštine Tuzi za šta dobija nadoknadu od 3.000 eura, na preduzeće Vodovod Tuzi prenijata su vlasnička prava na infrastrukturu i instalacije na teritoriji opštine, a preduzeće Pijace preuzela je zaposlene od Tržnica i pijaca koji obavljaju poslove u Tuzima…

Foto: Dan

NIKŠIĆ PROGNOZA