„Da bi Crna Gora postala članica EU mora da smanjuje nasilje i siromaštvo djece“

Crna Gora, da bi postigla ciljeve održivog razvoja Agende 2030 i postala članica Evropske unije (EU), mora da smanjuje nasilje i siromaštvo djece, kazao je šef predstavništva UNICEF-a Huan Santander.

Santander je to rekao na sastanku sa potpredsjednikom Vlade Aleksom Bečićem, na kojem su razgovarali o značaju saradnje u domenu borbe za prava i zaštitu djeteta.

“Da bi Crna Gora postigla ciljeve održivog razvoja Agende 2030 i postala članica EU, neophodno je da smanjuje siromaštvo djece i nasilje, kao i da svakom djetetu obezbijedi sigurno porodično okruženje i kvalitetno inkluzivno obrazovanje, zdravstvenu, dječju i socijalnu zaštitu”, rekao je Santander.

On je, kako je saopšteno je iz Vlade, istakao da će UNICEF nastaviti da podržava Crnu Goru da postigne te ciljeve.

Prema riječima Santandera, UNICEF će pružiti tehničku podršku Vladi da razvija inicijativu EU Garancije za djecu u Crnoj Gori, kako bi se ubrzale reforme za dobrobit sve djece i porodica, a posebno najugroženijih.

“Neophodno je ulagati u obezbjeđivanje jednakih prava i mogućnosti za svu djecu u prvim godinama života”, istakao je Santander.

Kako je rekao, na taj način se mogu spriječiti mnogi problemi koji se kasnije javljaju zbog propuštenih prilika tokom ranog razvoja djece.

“Kao EU kandidat, Crna Gora može iskoristiti podršku koja se pruža prilikom procesa pristupanja EU da, u saradnji s UNICEFom, uvede međunarodne modele dobre prakse i servise za najugroženiju djecu i porodice”, poručio je Santander.

On je naveo da je EU Garancija za djecu jedan od odličnih primjera programa podrške koji Crna Gora može iskoristiti da ubrza reforme za poboljšanje života najugroženije djece, mladih i porodica.

Bečić je istakao da kontinuirani rad UNICEF-a na promovisanju i zaštiti prava djece zavrjeđuje poštovanje svakog pojedinca i podsjeća na odgovornost koju svi imaju u stvaranju sigurnog okruženja za djecu.

“Naša saradnja sa UNICEF-om je simbol zajedničke predanosti građenju društva u kojem svako dijete ima pravo na kvalitetno obrazovanje, zdravstvenu zaštitu, zaštitu od nasilja i siromaštva”, rekao je Bečić.

Kako je kazao, to su ključni koraci ka izgradnji zdravog društva koje se temelji na poštovanju prava svakog pojedinca, posebno najmlađih članova zajednice.

“Jedno od dostignuća na koje sam najponosniji u političkoj karijeri jeste činjenica da sam tada sa pozicije predsjednike Skupštine bio inicijator i autor zakona kojima su uvedeni besplatni udžbenici za sve osnovce, dječiji dodaci za svako dijete i značajno uvećane naknade za novorođenu djecu”, naglasio je Bečić.

On je poručio da će Vlada nastaviti da sprovodi politiku usmjerenu na očuvanje bezbjednosti djece, kako u fizičkom prostoru, tako i u digitalnom svijetu koji donosi brojne izazove.

“Vjerujemo da je briga o potrebama djece kamen temeljac društvenog napretka. Stoga se obavezujemo da ćemo kroz razvoj nacionalnih socijalnih politika unaprijediti pristup obrazovanju i zdravstvenoj zaštiti, pravovremenoj edukaciji, te da ćemo djecu institucionalno štititi od svih oblika nasilja i zlostavljanja”, rekao je Bečić.

Kako je naveo, to su teme koje moraju biti iznad političkih i drugih razlika.

“Radeći na ekonomskom osnaživanju mladih, kao i edukaciji i vraćannu sistema vrijednosti, štitimo ih da ne postanu lak plijen za organizovane kriminalne grupe i narko kartele”, istakao je Bečić.

On je rekao da svojim činjenjem, na kojoj god se javnoj funkciji nalazili, moraju dati primjer moralnosti mladim ljudima koji traže uzore i sistem vrijednosti koji će da slijede.

“Nastavljamo odlučnu borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije jer bez časti, profesionalizma i slobode nema sigurne i zdrave budućnosti za one koji će nas naslijediti”, poručio je Bečić.

Foto: Vlada CG

NIKŠIĆ PROGNOZA