Crnogorski pasoš dobile 664 osobe

Ministarstvo unutrašnjih poslova dodijelilo je 664 crnogorska pasoša u okviru programa ekonosmkog državljanstva, 77 je u proceduri, a 228 zahtjeva je odbijeno, objavljeno je u Vladinoj Informaciji.

Prema podacima Agencije za investicije tokom trajanja Posebnog programa ulaganja od posebnog značaja za privredni i ekonomski interes Crne Gore (ekonomskog državljanstva) zaključno sa 31. decembrom 2022. godine, predato je ukupno 1.113 zahtjeva za sticanje crnogorskog državljanstva prijemom, odnosno aplikacija.

Aplikacije su trenutno u različitoj fazi obrade, u zavisnosti od datuma podnošenja, prenosi Pobjeda.

“Do 31. maja, za ukupno 77 zahtjeva Agencija je obavijestila premijera da su ispunjeni propisani kriterijumi, te se predmetni zahtjevi trenutno nalaze u proceduri odlučivanja u MUP-u. Za 664 zahtjeva MUP je donio rješenje o prijemu u crnogorsko državljanstvo i pasoši su uručeni, dok se nad 95 zahtjeva trenutno sprovodi kontrola prenosa sredstava od nezavisnog revizora“, navodi se u informaciji.

Ukupan broj odbijenih zahtjeva zbog negativnog mišljenja agenta za ocjenu međunarodne podobnosti, kao i neispunjenosti kriterijuma iznosi 228.

Vlada Crne Gore je 2018. godine, donijela Odluku o kriterijumima, načinu i postupku izbora osoba koje može steći crnogorsko državljanstvo prijemom radi realizacije Posebnog programa ulaganja od posebnog značaja za privredni i ekonomski interes Crne Gore na osnovu koje je tadašnje Ministarstvo održivog razvoja i turizma u februaru 2019. godine raspisalo Javni poziv za iskazivanje interesovanja za kvalifikovanje projekata na Listu razvojnih projekata u oblasti turizma.

Ovaj program trajao je do 31. decembra 2022. godine.

foto:ilustracija/envato-screenshot

Prijava
Obavijesti o
0 komentara
Umetnuti fidbek
Vidi sve komentare
NIKŠIĆ PROGNOZA